13. máj a púť detí do Rio de Klin

16. mája o 12:29

V sobotu 13. mája sme sa stretli spolu s prvoprijímajúcimi deťmi, miništrantami a detským spevokolom (spolu takmer 70 účastníkov) - ponajprv vo farskej záhrade, kde nás čakalo 11 stanovíšť rôznych športových aktivít. Následne sme sa autobusmi presunuli do farnosti Klin, odkiaľ sme putovali až k soche Pána Ježiša a sv. Jána Pavla II. Cestou sme sa pomodlili posvätný ruženec. V kaplnke celý program vyvrcholil sv. omšou, po ktorej nás čakalo menšie občerstvenie a návrat domov. Pár záberov prikladáme a ďakujeme všetkým za požehnaný čas.

PozadiePozadiePozadie