Duchovná obnova birmovancov

2. septembra o 19:50 (Posledná úprava 12. septembra o 10:14)

V rámci prípravy na prijatie Sviatosti birmovania absolvovali birmovanci Duchovnú obnovu, ktorá bola v našej farnosti od 9.9. do 11.9.2022. Duchovná obnova je čas venovaný Bohu. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí sa zapojili a prostredníctvom ktorých bol tento čas naozaj požehnaný. Prosíme, sprevádzajme aj naďalej našich birmovancov potrebnými modlitbami.  

PozadiePozadiePozadie