Farská púť do Svätej zeme

12. septembra 2022 o 10:54 (Posledná úprava 9. decembra 2022 o 12:23)

V dňoch od 24.2. do 3.3. 2023 organizujeme Farskú púť do Svätej zeme. Program púte je vyvesený na nástenkách a tiež v prílohe tohto oznamu.  

PozadiePozadiePozadie