Farská púť do Svätej zeme

12. septembra o 10:54 (Posledná úprava 18. októbra o 12:15)

V dňoch od 24.2. do 3.3. 2023 organizujeme Farskú púť do Svätej zeme. Program púte je vyvesený na nástenkách a tiež v prílohe tohto oznamu.  

PozadiePozadiePozadie