Farská púť do Svätej zeme

12. septembra o 10:54 (Posledná úprava 1. októbra o 13:03)

V dňoch od 23. 2. do 2. 3. 2023 organizujeme Farskú púť do Svätej zeme. Program púte je vyvesený na nástenkách a tiež v prílohe tohto oznamu.  

PozadiePozadiePozadie