Hlasovaním sme POMOHLI

6. júna o 8:24 (Posledná úprava 18. júna o 12:37)

Projekt obnovy kazateľnice vo farskom kostole v Starej Ľubovni VYHRAL s počtom hlasov

16 390 (o 2 viac ako Uhrovec...)  ĎAKUJEME!

 

Veľmi Vás prosím, v mene našich farníkov a aj vo svojom, o podporu hlasovania  formou zverejnenia v oznamoch, na stránke farnosti, povzbudením alebo cez svojich príbuzných a známych, cez sociálne siete, vlastné kontakty...

 

Naša farnosť Stará Ľubovňa bola vybratá do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB  Poklady Slovenska. Z 329 návrhov/prihlášok sa do finále dostalo 9, medzi nimi je aj naša farnosť s projektom reštaurovania barokovej kazateľnice z Farského kostolaHlasovanie o tom, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie, prebieha do 15. júna 2021  na www.nadaciavub.sk/poklady  (https://www.nadaciavub.sk/poklady)Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je jeho majetkom. Keďže ide o našu pamiatku, chceme Vás požiadať o spoluprácu pri spropagovaní hlasovania za našu pamiatku podľa svojich možností. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva však na nás  našich priaznivcoch. Veľmi Vás prosíme, aby sme sa čím viacerí zapojili do hlasovania a povzbudili aj iných.

 

Ďakujeme, s vďakou

Pavol Lacko, farár , dekan v Starej Ľubovni