Informácie k sláveniu Veľkého týždňa

31. marca o 19:32

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021, sa odporúča, aby sa uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi.

Spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:

  • Zelený štvrtok - 17.00 hod.
  • Veľký piatok - 15.00 hod.
  • Biela sobota (Veľkonočná vigília) - 19.30 hod.

Tieto prenosy bude možné sledovať na YouTube kanáli Rímskokatolícka farnosť Poprad (kliknite tu) alebo na FB stránke farnosti Poprad. Informácie nájdete aj na stránke popradskej farnosti: rkcpoprad.sk

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba