Kurz prípravy na manželstvo

9. novembra o 10:01

Prosíme snúbencov, ktorí v roku 2023 plánujú prijať sviatostné manželstvo, aby si (telefonicky alebo osobne) na farskom úrade v dostatočnom predstihu zarezervovali termín svadby a následne prišli spísať Žiadosť o prijatie sviatosti manželstva. Zároveň dávame do pozornosti odborné Kurzy prípravy na manželstvo, viď na plagáte.     

PozadiePozadiePozadie