List rektora kňazského seminára

24. apríla o 22:52
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba