Rozpis pobožností Krížovej cesty v Nižnej

12. marca o 20:07 (Posledná úprava 26. marca o 20:22)
Piatok 4.3. od 16:30prvopiatková adorácia
(bez krížovej cesty)
Nedeľa 6.3. o 14:00kňaz
Piatok 11.3. o 17:30lektori
Nedeľa 13.3. o 14:00miništranti "veteráni"
Piatok 18.3. o 17:30muži
Nedeľa 20.3. o 14:00miništranti "juniori"
Piatok 25.3. o 17:30ženy
Nedeľa 27.3. o 14:00kňaz
Piatok 1.4. od 16:30prvopiatková adorácia
(bez krížovej cesty)
Nedeľa 3.4. o 14:00kňaz
Piatok 8.4. o 17:30birmovanci
Nedeľa 10.4. o 13:00rodiny

Prosíme zainteresovaných, aby si zodpovedne pripravili texty, prípade piesne. Musíte si ustrážiť čas, aby ste nielen načas začali, ale aj skončili. Vyvarujte sa dlhým textom, či piesňam hlavne v piatky, aby sa svätá omša mohla začať o 18:00.

Kto si koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí ak sa pohybuje ten, kto pobožnosť vedie.

PozadiePozadiePozadie