Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

8. augusta o 14:21

"Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho Tela a Krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen." (z modlitby pred eucharistickým požehnaním)

Pre nepriazeň počasia sa eucharistická procesia konala vo vnútri kostola. 

20230608_165400
20230608_170557
20230608_171903
IMG-20230608-WA0052
20230608_173731
Bg