Spoločnou cestou k 1. sv. prijímaniu a tiež k sviatostnému životu detí. Základné vedomosti

9. novembra o 10:06 (Posledná úprava 11. novembra o 13:41)

Milí rodičia a prvoprijímajúce deti, tešíme sa, že na našej spoločnej ceste k 1. sv. prijímaniu a k sviatostnému životu - prichádzate spoločne na nedeľné a detské sv. omše. Ako sme vás už vopred informovali, dovoľujeme si vás pozvať na ďalšie - tento raz osobné stretnutie - ktoré bude na fare a ktorého obsahom budú: Základné modlitby a pravdy a Otázky z 2. ročníka - (študijný materiál nájdete v prílohe tejto správy). Zároveň prosíme, aby ste sa na spomenuté stretnutie prihlásili podľa vašich časových možností a po vzájomnej dohode s p. kaplánom (osobne, alebo emailom: tomas.lieskovsky@gmail.com). Ďakujeme. 

Navrhovaný čas: pondelok - piatok 14:00 - 16:30, Štvrtok možný aj od 19:00 - 20:00.

PozadiePozadiePozadie