Stretnutie miništrantov a Ludźmierz

8. augusta o 14:21

Májové stretnutie miništrantov sa nieslo v duchu vďačnosti za spoločenstvo. Množstvo športových aktivít, spoločné modlitby i putovanie, ktorého cieľom sa tento krát stala Ružencová záhrada a Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Márie Panny v Ludźmierzi. Vďační Bohu za službu pre farnosť i službu pri Pánovom oltári. 

IMG_20230508_103238
IMG_20230508_103657
IMG_20230508_104442
IMG_20230508_103155
IMG_3151
IMG_3162
IMG_3173
IMG_3174
+3
Bg