Stretnutie miništrantov a Ludźmierz

9. mája o 15:56

Májové stretnutie miništrantov sa nieslo v duchu vďačnosti za spoločenstvo. Množstvo športových aktivít, spoločné modlitby i putovanie, ktorého cieľom sa tento krát stala Ružencová záhrada a Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Márie Panny v Ludźmierzi. Vďační Bohu za službu pre farnosť i službu pri Pánovom oltári. 

PozadiePozadiePozadie