Veľkonočné trojdnie a Nedeľa Božieho milosrdenstva

17. apríla o 10:57

"Klaňajme sa nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný."

PozadiePozadiePozadie