Vyhodnotenie Advent 2021 v Nižnej

24. decembra 2021 o 10:12

Počas ranných sv. omší sme prostredníctvom 22 príhovorov mohli lepšie spoznať sv. Jozefa – veľmi dôležitú postavu v dejinách spásy.

Na konci každej sv. omše boli zverejnené 2 otázky na ktoré sa dalo elektronicky odpovedať vždy do polnoci daného dňa. Ako to dopadlo a aké boli otázky? Všetko je v prílohe...

PozadiePozadiePozadie