Aktuálne oznamy - 29. nedeľa v Cezročnom období

17. októbra o 14:00 (Posledná úprava 17. októbra o 6:12)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 18. 10.
Svätého Lukáša, evanjelistu
18:00
17:00
Ut 19. 10.
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
Svätého Pavla od Kríža, kňaza
6:30
18:00
St 20. 10.
6:30
18:00 - detská
17:00 - mládežnícka
Št 21. 10.
6:30
18:00
Pi 22. 10.
Svätého Jána Pavla II., pápeža
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 23. 10.
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
7:00
18:00
Ne 24. 10.
30. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a realizácie tohtoročnej odpustovej slávnosti sv. Gála, patróna našej farnosti.

V pondelok 18. 10. sa aj deti našej farnosti môžu zapojiť do celosvetovej kampane: MILIÓN  DETÍ  SA  MODLÍ  RUŽENEC. Spoločne sa budeme modliť za mier a jednotu vo svete po večernej sv. omši.

Októbrové pobožnosti sa modlíme 35 minút pred svätými omšami. 

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do svätej omše.

Vo štvrtok 21. októbra sa bude konať druhé stretnutie v rámci 4. ročníka Diecéznej Školy Viery. Pre nás najbližšie v Trstenej. Začína sa sv. omšou o 18:15.

Liturgická komisia KBS predstavila nové vydanie Rímskeho misála (kniha s textami, ktoré sa používajú vo sv. omši). Biskupi odobrili možnosť jeho používania od 1. adventnej nedele a jeho záväznosť od 1. januára 2022. So zmenami, ktoré s tým súvisia vás budeme priebežne informovať.

Deti vo veku 6 - 12 r. pozývame na eRko stretká, ktoré sú súčasťou farskej pastorácie. Stretká sú vždy v piatok o 16:00 na fare - vstup je od záhrady v suteréne. Stretko končí pred sv. omšou.

 

COVID SEMAFOR: od pondelka už budeme BORDOVÍ. Sväté omše slúžime v režime Základ, kapacita je obmedzená a musí sa robiť a archivovať zoznam účastníkov z každej svätej omše. Pri vstupe do kostola je každý povinný vhodiť do pripravenej krabičky lístok so svojím menom, priezviskom a telefónnym číslom, resp. mailom (doma si pripravte). Kto lístok nemá vypíše v predsieni kostola. Do bočnej sakristie majú voľný vstup len "zaočkovaní", buďme k sebe ohľaduplní. Sv. prijímanie sa podáva prednostne na ruku. Prosíme o rešpektovanie a ohľaduplnosť voči rozdávateľom sv. prijímania.

Na budúcu nedeľu bude Misijná nedeľa spojená s celoslovenskou zbierkou na misie, v tomto roku na podporu farností v Keni. Zbierka bude pri východe z kostola. Pán Boh zaplať za podporu.

Birmovancom odporúčame do pozornosti webstránku našej farnosti. V sekcii sviatosti si nájdete podklady k prvému preskúšaniu. Bližšie info o preskúšaní sa dozviete na budúcu nedeľu na stretnutí po sv. omši o 10:30. 

Upratovanie kostolov: Nižná: z bytoviek 498 až 500, vedúca Mária Moresová,

Zemianska Dedina: Berta Žuffová (23).

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3