Aktuálne oznamy - 12. nedeľa v Cezročnom období

20. júna o 14:00 (Posledná úprava 21. júna o 12:29)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 21. 6.
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
18:00
17:00
Ut 22. 6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
6:30
14:30 - pohrebná Mária Stajníková
18:00
St 23. 6.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 24. 6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
6:30
15:30 - sobášna Šroba - Paňková
18:00
Pi 25. 6.
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 26. 6.
Panny Márie v sobotu
7:00
18:00
Ne 27. 6.
13. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:00 - 10:00

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Vo farskom kostole bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou.

Júnové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

V pondelok po sv. omši v Zemianskej Dedine prosím o krátke stretnutie s členmi hospodárskej rady, ďakujem

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Na budúcu nedeľu o 16:30 pozývame deti, ktoré sa zapojili do programu Minidigi na sľúbenú zmrzlinovú párty, ktorá sa uskutoční na fare. V programe, ktorý môže pokračovať vo farskej záhrade máme nielen plánovanie sľúbenej opekačky, ale aj predstavenie rôznych prázdninových aktivít.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 101 až 120 a 800 až 802, vedúca Mária Durajová,

Zemianska Dedina: Daniela Žuffová (3).

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3