Aktuálne oznamy - 19. nedeľa v Cezročnom období

7. augusta o 10:00 (Posledná úprava 6. augusta o 21:59)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 8. 8.
Svätého Dominika, kňaza
18:00
17:00
Ut 9. 8.
Svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
6:30
18:00
St 10. 8.
Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
6:30
18:00
17:00
Št 11. 8.
Svätej Kláry, panny
6:30
18:00
Pi 12. 8.
Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
6:30
18:00
17:00
So 13. 8.
Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
7:00
10:00 - Ďakovná (100 rokov DHZ)
18:00
Ne 14. 8.
20. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

Dobrovoľný Hasičský Zbor v Nižnej slávi 100 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti bude vo farskom kostole v sobotu 13. augusta o 10.00 hod. celebrovať ďakovnú sv. omšu Vdp. Pavol Mikoláš, duchovný hasičský kaplán. V mene celej farnosti ďakujeme všetkým členom DHZ za ich službu, ktorú počas tohto obdobia doteraz vykonávali a na príhovor sv. Floriána, patróna hasičov chceme aj naďalej prosiť dobrotivého Boha, aby ich požehnával a pri výkone služby ochraňoval.  

Leto ponúka horúce dni, predsa však dbajme, aby sme do kostola vstupovali vhodne oblečení. Vyjadrujeme tak úctu TOMU, ku komu prichádzame. Vyvarujme sa plážovému oblečeniu bez rukávov, zachovajme dôstojnosť a veďme k tomu aj svojich blízkych. Kostol je posvätné miesto.

Pravidelný duchovný program v našej farnosti:

*  Sviatosť zmierenia je možné prijať v pracovných dňoch pol hodiny pred večernými svätými omšami.

 

* Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti je každý štvrtok od 15:00 hod. do 18:00 hod. vo farskom kostole.

 

* Stretnutia miništrantov sú v Nižnej každú stredu po sv. omši o 18:00 hod., v Zemianskej Dedine je dohodnuté stretnutie s mládežou dnes o 18:00 hod. 

 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 557 až 571, vedúca Eva Ďaďová,

Zemianska Dedina: Nikola Dedinská.

PozadiePozadiePozadie