Aktuálne oznamy - 18. nedeľa v Cezročnom období

1. augusta o 14:00 (Posledná úprava 1. augusta o 12:29)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 2. 8.
Svätého Euzébia Vercellského, biskupa
Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza
14:30 - pohrebná + Jaroslav Džugan
18:00
17:00
Ut 3. 8.
6:30
18:00
St 4. 8.
Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
6:30
18:00
17:00
Št 5. 8.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
6:30
18:00
Pi 6. 8.
Premenenie Pána
6:30
18:00
17:00
So 7. 8.
Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
Svätého Kajetána, kňaza
7:00
18:00
7:00
Ne 8. 8.
19. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

Svätá spoveď v prvopiatkovom týždni: V Nižnej pol hodiny pred rannou a hodinu pred večernou svätou omšou okrem soboty. Vo štvrtok aj po Korunke, v piatok od 16:30. V Zemianskej Dedine pol hodiny pred večernými svätými omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 9:00, v Zemianskej Dedine o 15:30.

V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky "PORCINKULY". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

O programe Trstenských Františkánov v tieto dni informuje plagát na nástenke.

 

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:30 , v Zemianskej Dedine od 15:30, do svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 17:00.

V sobotu 7. augusta 2021 si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätá omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom bude o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

 

Na farskej webstránke si môžete pozrieť podrobný Program Apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensko. Všetkým, ktorí  plánujú osobnú účasť na niektorom z podujatí pripomíname podmienku zaočkovanosti proti Covid 19. Z našej farnosti uvažujeme o spoločnej účasti na stretnutí s mládežou v Košiciach a na sv. omši v Šaštíne. 

Kto má záujem o sprostredkovanie autobusovej dopravy, nech sa prihlási v sakristii. Stretnutia sa budú realizovať na základe aktuálnych epidemiologických a organizačných podmienok.

 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 238 až 263, vedúca Ivana Tuková,

Zemianska Dedina: Antónia Žuffová Ferová (10).

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3