Aktuálne oznamy - Zoslanie Ducha Svätého

28. mája o 10:00 (Posledná úprava 28. mája o 8:37)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 29. 5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 30. 5.
6:30
18:00
St 31. 5.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 1. 6.
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
6:30
18:00
Pi 2. 6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 3. 6.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
7:00
15:00 - sobášna Daňo - Žuffová
7:00
Ne 4. 6.
Najsvätejšej Trojice
6:30
8:00
10:30
9:15

V prvopiatkovom týždni spovedáme:  V Nižnej: Pol hodiny pred rannými sv. omšami okrem soboty (vždy dvaja kňazi). Hodinu pred večernými sv. omšami (po, pi - jeden kňaz, ut, st, št dvaja kňazi), vo št po Korunke k Božiemu milosrdenstvu (jeden kňaz).

 V Zemianskej Dedine: pol hodiny pred sv. omšami  - jeden kňaz

Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 8:30, v Zemianskej Dedine od 15:45.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:30, v Zemianskej Dedine od 15:30, do svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30, sv. omše budú o 7:00

Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa vyzbieralo na tento účel 2.243,- € (N: 1.838,- €; ZD: 405,- €) Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Májové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

V sobotu bude v rannej svätej omši požehnanie matiek pred pôrodom a po v kostole prvá krstná náuka. Prvá krstná náuka býva raz za tri mesiace (marec, jún, september, december). Náuky nech sa s rodičmi zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Slávnostné vešpery sa pomodlíme dnes o 17:00 vo farskom kostole. 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 723 až 767, 776 a 777, vedúca Ivana Jandurová,

Zemianska Dedina: Zdenka Zárevúcka (80).

PozadiePozadiePozadie