Aktuálne oznamy - 34. nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

26. novembra o 10:00 (Posledná úprava 25. novembra o 23:18)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 27. 11.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 28. 11.
6:30
18:00
St 29. 11.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 30. 11.
Svätého Ondreja, apoštola
6:30
18:00
Pi 1. 12.
Votívna: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 2. 12.
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
7:00
18:00
7:00
Ne 3. 12.
1. adventná nedeľa
6:30
8:00
10:30
9:15

V prvopiatkovom týždni spovedáme:  V Nižnej: pol hodiny pred rannými sv. omšami okrem soboty. Hodinu pred večernými sv. omšami, vo štvrtok aj po Korunke.  V Zemianskej Dedine: pol hodiny pred sv. omšami.  

Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 8:30, v Zemianskej Dedine od 15:45.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:30, v Zemianskej Dedine od 15:30, do svätej omše.

Pobožnosť fatimskej soboty - modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 16:50.

Zamyslenie nad textami Sv. Písma formou Lekcio divina bude v utorok o 18:45 na fare. 

V sobotu bude v rannej svätej omši požehnanie matiek pred pôrodom a po nej v kostole prvá krstná náuka. Prvá krstná náuka býva raz za tri mesiace (marec, jún, september, december). Náuky nech sa s rodičmi zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa.

eRko pozýva deti od 3 do 12 rokov na stretko, ktoré býva v piatok o 14:30 v spevárni.

Katechéza pre deti od 1. do 9. roč. bude v Zemianskej Dedine v piatok o 15:00.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu od 11:00 do 12:00 hod. v spevárni.

Jesenná zbierka na Charitu sa uskutoční budúcu nedeľu po svätých omšiach pri východe z kostola.

Dnes  sa  počas osobitnej pobožnosti  na konci sv. omší koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa na tejto pobožnosti zúčastní modlitby : Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia - môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (Vyznanie viery, modlitba na úmysel sv. Otca, sv. spoveď)

Už o týždeň začne advent. Minulý rok sme vám počas rorátnych sv. omší priblížili  duchovné posolstvo obrazov a sôch farského kostola, v tomto roku budeme znovaobjavovať dary, ktoré nám dal Pán už pri narodení. Pre školákov aj v tomto roku ponúkneme po sv. omši na fare raňajky.

V našej diecéze začneme nový pastoračný projekt, inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz. Bude mať tri etapy.Prvú symbolizuje svieca a začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12. 2023 o 17:00 (TVRDOŠÍN). Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Symbolom bude Sväté písmo.V poslednej etape, ktorej symbolom bude kríž, po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. 

Adventné vence budeme požehnávať v sobotu pri večernej sv. omši, v nedeľu pri sv. omšiach a popoludní pri obecnom úrade o 14:00.   Fotky a videozáznam z birmovky si môžete vyzdvihnúť ešte tento týždeň v sakristii kostola.

Veľmi pekne ďakujeme aj v mene veriacich z Komjatnej a zo Žaškova  hercom, rodičom detí i všetkým, ktorí pripravovali divadlo o sv. Gálovi.  Za krásne svedectvo sa nám množia poďakovania a pochvaly. Dnes ešte deti hrajú o 16:00 v Zuberci. Deti nezabudnite:  o 14:00 odchádzame spred fary.  Kto má záujem o nové divadielko, nech príde na stretko, ktoré bude v kostole v pondelok po večernej sv. omši (iba chlapci). 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 512 až 526, vedúca Mária Labdíková,

Zemianska Dedina: Zuzana Matkuliaková.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a priebehu výročnej slávnosti v kostole sv. Joachima a Anny v Zemianskej Dedine.

Bg