Aktuálne oznamy - 27. nedeľa v Cezročnom období

2. októbra o 10:00 (Posledná úprava 1. októbra o 22:01)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 3. 10.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 4. 10.
Svätého Františka Assiského, spomienka
6:30
18:00
St 5. 10.
Svätej Faustíny Kowalskej, panny, ľub. spomienka
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 6. 10.
Svätého Bruna, kňaza, ľub. spomienka
6:30
18:00
Pi 7. 10.
Ružencovej Panny Márie, spomienka
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 8. 10.
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
7:00
7:00
Ne 9. 10.
28. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

V prvopiatkovom týždni spovedáme:

V Nižnej: Pol hodiny pred rannými sv. omšami okrem soboty (vždy dvaja kňazi)

Hodinu pred večernými sv. omšami (po, st, pi - jeden kňaz, ut, št dvaja kňazi) vo št aj po Korunke k Božiemu milosrdenstvu dvaja kňazi

V Zemianskej Dedine: pol hodiny pred sv. omšami  - jeden kňaz

 

Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 8:30, v Zemianskej Dedine od 15:45.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:30, v Zemianskej Dedine od 15:30, do svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 v Nižnej aj v Zemianskej Dedine.

Upozorňujeme na zmenu: v sobotu večerná sv. omša v Nižnej nebude.

eRko v našej farnosti pozýva deti na stretká, ktoré bývajú každú sobotu o 16:30 na fare v spevárni.

V piatok 28. oktobra sa v Banskej Bystrici uskutoční evanjelizačný projekt Godzone Tour, na ktorý srdečne pozývame birmovancov a tiež mládež našej farnosti. Kto má záujem cestovať spoločným autobusom, môže sa zapísať v sakristiách kostolov. Birmovancov zároveň prosíme, aby si so sebou priniesli aj potvrdenú Návratku, ktorú počas týždňa obdržali.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 723 až 767, 776 a 777, vedúca Anna Domiňáková,

Zemianska Dedina: Helena Žuffová (13).

Obvodné oddelenie Policajného zboru Tvrdošín upozorňuje na zvýšený počet trestnej činnosti páchanej na senioroch, ktorí sa stávajú obeťami rôznych podvodov. Páchatelia napr. vymyslenými príbehmi navodia stresovú situáciu, v ktorej informujú, že niekto z rodiny spôsobil dopravnú nehodu, pričom účastníkom nehody je malé dieťa, ktoré sa nachádza vo vážnom stave a vraj chcú vec vyriešiť mimosúdne a bez účasti polície na mieste dopravnej nehody, pričom teda žiadajú sumu vo výške 8.000,-€ až 10.000,-€, do konverzácie zapoja aj ďalšiu osobu na telefóne, ktorá vystupuje ako lekár, ktorý seniorovi túto situáciu potvrdí ako pravdivú. Páchatelia upozorňujú seniorov aby o danej skutočnosti nikomu nehovorili, aby nekontaktovali členov rodiny. Podvodníci žiadajú finančné čiastky zasielať prevodom alebo vkladom na bankový účet v bankových inštitúciách, číslo bankového účtu seniorom oznámia po tom ako sa dostavia osobne na miesto, ktoré podvodníci určia.  

V tejto súvislosti Policajný zbor:
1. upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych
príčin a žiadajú od nich peniaze,
2. žiada seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overili
telefonicky u svojich príbuzných – obratom im zavolali,
3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze
osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze
cez finančné služby,
4. odporúča seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

PozadiePozadiePozadie