Aktuálne oznamy - 26. nedeľa v Cezročnom období

26. septembra o 14:00 (Posledná úprava 25. septembra o 19:35)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 27. 9.
Svätého Vincenta de Paul, kňaza
18:00
17:00
Ut 28. 9.
Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spol., mučeníkov
6:30
18:00
St 29. 9.
Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 30. 9.
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
6:30
18:00
Pi 1. 10.
Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 2. 10.
Svätých anjelov strážcov
7:00
15:00 - sobášna: Tomáš Chladný - Miroslava Ďurečková
7:00
Ne 3. 10.
27. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

Svätá spoveď v prvopiatkovom týždni: V Nižnej pol hodiny pred rannými sv. omšami (1)*.

Večer: po, ut, str od 16:30 (1) št po Korunke (1) od 17:00 (2), pi od 16:30 (2).

V Zemianskej Dedine po, st pol hodiny v pi hodinu pred svätými omšami (1).        (* - počet spovedníkov)

Rodičov prvoprijímajúcich detí  pozývame DNES o 15:00 na stretnutie vo farskom kostole.

V Nižnej bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou

Ku chorým pôjdem v stredu v Zemianskej Dedine o 15:00. Nižnej vo štvrtok od 9:00: Nová Doba a ulice od žel. trate ku kostolu; v piatok od 9:00: Malá Orava, Uhliská, Hattalova a Matúškova.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:00, v Zemianskej Dedine od 16:00, do svätej omše.

Deti vo veku 6 - 12 r. pozývame na eRko stretká, ktoré sú súčasťou farskej pastorácie. Stretká sú v bývalom dome služieb v KC Zoe vžy v piatok o 16:00. Stretko končí pred sv. omšou.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 17:00, v Nižnej po sobášnej sv. omši.

Októbrové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

Odpustovú slávnosť sv. Gála, patróna farnosti budeme sláviť v sobotu 16. 10. o 10:30. Slávnostným kazateľom bude vdp. Dušan Kubica, farár v Mníšku nad Popradom (v r. 1999-2002 bol v našej farnosti kaplánom).

Dnes je pri východe z kostola zbierka na pomoc pre chudobných na Kube,  "Pán Boh zaplať a odmeň!" 

COVID SEMAFOR: Od pondelka 27.09. sme ČERVENÍ. Sväté omše slúžime v režime Základ, kapacita je obmedzená a musí sa robiť a archivovať zoznam účastníkov z každej svätej omše. Pri vstupe do kostola je každý povinný vhodiť do pripravenej krabičky lístok so svojím menom, priezviskom a telefónnym číslom, resp. mailom (doma si pripravte). Kto lístok nemá vypíše v predsieni kostola. Do bočnej sakristie majú voľný vstup len "zaočkovaní", buďme k sebe ohľaduplní. Sv. prijímanie sa naďalej podáva prednostne na ruku, do úst v nevyhnutnom prípade a na konci radu.  

Upratovanie kostolov: Nižná: z bytoviek 467 až 479, vedúca p. Helena Potašová,

Zemianska Dedina: Jožka Matkuliaková.

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3