Aktuálne oznamy - 13. nedeľa v Cezročnom období

26. júna o 10:00 (Posledná úprava 25. júna o 22:12)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 27. 6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 28. 6.
Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka
6:30
18:00
St 29. 6.
Svätých Petra a Pavla, apoštolov PRIKÁZANÝ SVIATOK
6:30
16:00 - pre deti a mládež
18:00
17:00
Št 30. 6.
Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
6:30
18:00
Pi 1. 7.
6:30
18:00
17:00
So 2. 7.
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
7:00
15:00 - sobášna
7:00
Ne 3. 7.
14. nedeľa v období "cez rok"
6:30
8:00
10:30
9:15

Svätá spoveď v prvopiatkovom týždni: V Nižnej pol hodiny pred rannou a hodinu pred večernou svätou omšou.  Vo štvrtok aj po Korunke. V Zemianskej Dedine pol hodiny pred večernými svätými omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 8:30, v Zemianskej Dedine o 15:45.

V dnešnú nedeľu je zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. Zbierka sa koná pri východe z kostola, za vaše milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.

V stredu budeme vo sv. omši o 16:00 spoločne ďakovať za dobrodenia školského roka. Pozývame hlavne žiakov a študentov. Aj pred touto sv. omšou budeme hodinu spovedať. 

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do svätej omše.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 16:30 , v Zemianskej Dedine od 15:30, do svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo po sobášnej sv. omši.

Prichádzajú horúce dni, predsa však dbajme, aby sme do kostola vstupovali vhodne oblečení. Vyvarujme sa plážovému oblečeniu bez rukávov, zachovajme dôstojnosť a veďme k tomu aj svojich blízkych. Kostol je posvätné miesto.

Z rozhodnutia o. biskupa Mons. Jána Kuboša, aministrátora našej diecézy bude pán kaplán Ján Obšitoš k dátumu 4. 7. 2022 preložený do farnosti Vysoké Tatry. Do našej farnosti príde z farnosti Ružomberok p. kaplán Tomáš Lieskovský. Zahrňme v tieto dni obidvoch do svojich modlitieb.

Upratovanie kostolov: Nižná: z bytoviek 498 až 500, vedúca Mária Moresová,

Zemianska Dedina: Katarína Kováliková (82).

PozadiePozadiePozadie