Aktuálne oznamy - 6. veľkonočná nedeľa

9. mája o 14:00 (Posledná úprava 13. mája o 11:42)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 10. 5.
18:00
17:00
Ut 11. 5.
Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
6:30
18:00
St 12. 5.
Svätých Nerea a Achila, mučeníkov
Svätého Pankráca, mučeníka
6:30
18:00 - detská
17:00 - mládežnícka
Št 13. 5.
Nanebovstúpenie Pána PRIKÁZANÝ SVIATOK
6:30
16:00 - vo farskej záhrade
18:00
17:00
Pi 14. 5.
Svätého Mateja, apoštola
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 15. 5.
7:00
11:00 - pohrebná + Eduard a Mária Lukáčikovci
15:00 - sobášna - Betuštiak - Radzová
Ne 16. 5.
7. veľkonočná nedeľa
6:30
8:00
10:30 - vo farskej záhrade
9:00 - 10:00

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Všetky sv. omše slávené vo farskom kostole môžete naďalej sledovať prostredníctvom onLine prenosu. Link na prenos je v hlavičke farskej webstránky.

Prosíme, aby na sv. omše pre deti prichádzali iba deti (prípadne v sprievode rodičov), na sv. omše pre mládež - mládež, ďakujeme.

 

V Zemianskej Dedine bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou.

V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Nech obsahom modlitieb v tieto dni je prosba za úrodu.

V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému.

Zbierka na katolícke masmédiá sa uskutoční budúcu nedeľu po svätých omšiach pri východe z kostola.

Májové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

v pondelok bude po večernej sv. omši na fare stretnutie s mimoriadnymi rozdávateľmi sv. prijímania. Všetkým Pán Boh zaplať za službu s prosbou o účasť. Ďakujem 

 

v stredu je vždy po večernej sv. omši krátke miništrantské stretko. Chlapcom ďakujeme za službu, radi privítame aj nových miništrantov.

 

v stredu bude na fare o 19:30 stretnutie hospodárskych rád farnosti. Všetkých prosím o účasť. Kvôli nemožnosti stretnúť sa v posledných mesiacoch sa nám nakopili viaceré veci, ktoré je nutné prerokovať. Všetkým Pán Boh zaplať za službu s prosbou o účasť.

 

v nedeľu prosíme o 14:00 o stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Stretnutie bude vo farskom kostole.  

Pred vianocami sme vám ponúkali knižnú publikáciu Čarovné sakrálne pamiatky. Na takmer 400 stranách je viac ako 1000 umeleckých fotografií slovenských kostolov (aj z našej farnosti). Sprievodný text je aj v angličtine, táto reprezentačná kniha je vhodným darčekom aj do zahraničia. Jeden výtlačok stojí 20,- €. Prelistovať si ju môžete v zadnej časti kostola, kúpiť v sakristii. Nech sa páči. 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 723 až 767, vedúca Anna Domiňáková,

Zemianska Dedina: Monika Manťová (1).

Oznamy - 5. veľkonočná nedeľa

2. mája o 14:00 (Posledná úprava 1. mája o 20:01)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 3. 5.
Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
14:30 - pohrebná +Vladimír Melník
18:00
17:00
Ut 4. 5.
Svätého Floriána, mučeníka
6:30
18:00
St 5. 5.
6:30
18:00 - detská
17:00 - mládežnícka
Št 6. 5.
6:30
18:00
Pi 7. 5.
PRVÝ PIATOK
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 8. 5.
7:00
18:00
Ne 9. 5.
6. veľkonočná nedeľa DEŇ MATIEK
6:30
8:00
10:30 - vo farskej záhrade
9:00 - 10:00

Svätá spoveď v prvopiatkovom týždni: V Nižnej pol hodiny pred rannou a hodinu pred večernou svätou omšou okrem soboty. Vo štvrtok aj po Korunke. V Zemianskej Dedine pol hodiny pred večernými svätými omšami. Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 9:00, v Zemianskej Dedine o 16:00. Pôjdeme podľa zoznamu, ktorý máme, ak nastali nejaké zmeny, alebo chcete nahlásiť nových, urobte tak do štvrtka.

Prosíme pri sláveniach zodpovedne dodržujte opatrenia a dbajte na ochranu zdravia každého človeka. Kvôli limitovanej účasti sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. 

Počet osôb v kostole: "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola

(v Nižnej 60 osôb, v Zemianskej Dedine 20 osôb, vo farskej záhrade 500).

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Všetky sv. omše slávené vo farskom kostole môžete naďalej sledovať prostredníctvom onLine prenosu. Link na prenos je v hlavičke farskej webstránky.

Prosíme, aby na sv. omše pre deti prichádzali iba deti (prípadne v sprievode rodičov), na sv. omše pre mládež - mládež, ďakujeme.

 

V Nižnej bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou.

Minulú nedeľu - na  Nedeľu Dobrého Pastiera bola zbierka na seminár.

Vyzbieralo sa  1.631,40 €. (Nižná 1.330,50 €; Zemianska Dedina: 300,90 €). Pán Boh zaplať za podporu..

Májové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.

Prvopiatková adorácia: V Nižnej od 17:00 , v Zemianskej Dedine od 16:00, do svätej omše.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 698 až 722, vedúca Daniela Nováková,

Zemianska Dedina: Anna Žuffová (1).

Oznamy - 4. veľkonočná nedeľa

25. apríla o 14:00 (Posledná úprava 2. mája o 7:25)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 26. 4.
18:00
17:00
Ut 27. 4.
6:30
18:00
St 28. 4.
Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 29. 4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
6:30
18:00
Pi 30. 4.
Svätého Pia V., pápeža
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 1. 5.
Svätého Jozefa, robotníka
7:00
18:00
7:00
Ne 2. 5.
5. veľkonočná nedeľa
6:30
8:00
10:30 - v kostole
9:00
10:00

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Prosíme pri sláveniach zodpovedne dodržujte opatrenia a dbajte na ochranu zdravia každého človeka. Kvôli limitovanej účasti sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. 

Počet osôb v kostole: "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola

(v Nižnej 60 osôb, v Zemianskej Dedine 20 osôb, vo farskej záhrade 500).

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Všetky sv. omše slávené vo farskom kostole môžete naďalej sledovať prostredníctvom onLine prenosu. Link na prenos je v hlavičke farskej webstránky.

Prosíme, aby na sv. omše pre deti prichádzali iba deti (prípadne v sprievode rodičov), na sv. omše pre mládež - mládež, ďakujeme.

V Zemianskej Dedine bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 17:00.

Májové pobožnosti sa budeme modliť 15 minút pred večernou svätou omšou.

Dnes na  Nedeľu Dobrého Pastiera je po svätých omšiach pri východe z kostola zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za podporu..

Upratovanie kostolov:

Nižná: z domov 684 až 697, ved. skupiny p. Viera Kocoňová,

Zemianska Dedina: Monika Bugajová (1).

Oznamy - 3. veľkonočná nedeľa

18. apríla o 14:00 (Posledná úprava 19. apríla o 7:24)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 19. 4.
18:00
17:00
Ut 20. 4.
6:30
18:00
St 21. 4.
Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 22. 4.
6:30
18:00
Pi 23. 4.
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 24. 4.
Svätého Juraja, mučeníka
7:00
18:00
Ne 25. 4.
4. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Dobrého Pastiera
6:30
8:00
10:30 - vo farskej záhrade
9:00
10:00
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba