Aktuálne oznamy - 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

11. apríla o 14:00 (Posledná úprava 11. apríla o 8:00)
DeňNižná
Po 12. 4.
Ut 13. 4.
Svätého Martina I., pápeža a mučeníka
18:00 - online
St 14. 4.
Št 15. 4.
sv. Damiána de Vester, kňaza
18:00 - online
Pi 16. 4.
sv. Bernadety Soubirusovej, panny
So 17. 4.
Ne 18. 4.
3. veľkonočná nedeľa
9:00 - online

Každý, kto si v Nedeľu Božieho milosrdenstva (dnes) pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 

s účinnosťou od 1. apríla 2021 vo výnimkách zo zákazu vychádzania pribudla cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti  (cesta do kostola a späť na modlitbu, sv. spoveď, sv. prijímanie).  Samozrejme, že je potrebné dodržať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR.   Aby sme predišli zahlteniu mailovej schránky a zablokovaniu tel. linky farského úradu dohadovaním si termínu, prosím prichádzajte do kostola podľa rozpisu, kedy budeme v kostole k dispozícii.

 

Prítomnosť kňaza v kostole s možnosťou sv. spovede a sv. prijímania

v Nižnej: dnes 15:00 - 17:00 ;        po - ut - st - št - pi: 15:00 - 16:30.
V Zemianskej Dedine: dnes  11:00 - 12:00;    v stredu a piatok 17:00 - 17:30

 

Pripomíname, že sv. prijímanie sa podáva na ruku. Eucharistiu je dovolené prijímať len raz do dňa.

Vincentínska rodina organizuje 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU k zmiereniu hladu, choroby či iného utrpenia v Haiti, Hondurase, Ukraine, Rusku, Albánsku a na Slovensku, aj s v súvislosti s pandémiou Covid - 19. Táto zbierka končí v apríli, preto už dnes pri návšteve kostola môžete kúpou medovníkového srdiečka podporiť túto zbierku. Za veľkodušné srdce Vám ďakujú sestry satmárky z Námestova

PROSBA: psíčkári by mali prestať venčiť psov vo farskej záhrade. LEBO ak počasie dovolí, rešpektujúc protiepidemiologické opatrenia v Nedele by sme mohli o 11:00 sláviť sv. omšu vo farskom dvore.  

Dnes napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Oznamy - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

4. apríla o 14:00 (Posledná úprava 3. apríla o 21:48)
DeňNižná
Po 5. 4.
veľkonočný pondelok
9:00 - online
Ut 6. 4.
18:00 - online
St 7. 4.
dni
Št 8. 4.
veľkonočnej
18:00 - online
Pi 9. 4.
oktávy
So 10. 4.
Ne 11. 4.
Nedeľa Božieho milosrdenstva
9:00 - online

s účinnosťou od 1. apríla 2021 vo výnimkách zo zákazu vychádzania pribudla cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti  (cesta do kostola a späť na modlitbu, sv. spoveď, sv. prijímanie)Samozrejme, že je potrebné dodržať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR.   Aby sme predišli zahlteniu mailovej schránky a zablokovaniu tel. linky farského úradu dohadovaním si termínu, prosím prichádzajte do kostola podľa rozpisu, kedy budeme v kostole k dispozícii.

Prítomnosť kňaza v kostole s možnosťou sv. spovede a sv. prijímania

v Nižnej: dnes 15:00 - 18:00 ;        pondelok  9:30 - 11:00 ;        ut - st - št - pi: 15:00 - 16:30.
V Zemianskej Dedine: dnes  a v pondelok 11:00 - 12:00;             v stredu a piatok 17:00 - 18:00

Pripomíname, že sv. prijímanie sa podáva na ruku. Eucharistiu je dovolené prijímať len raz do dňa.

V sobotu budeme v čase 8:00 - 10:00 vo farskom kostole udeľovať požehnanie matiek pred pôrodom a zároveň s rodičmi dohodneme formu a spôsob individuálnych krstných náuk.  Prvá krstná náuka býva raz za tri mesiace (marec, jún, september, december). Náuky nech sa s rodičmi zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa.

Určite vášmu zraku neušla zmena vzhľadu webovej stránky farnosti. Pán Boh zaplať tým, ktorí vytvorili a spravovali starú a Pán Boh zaplať a pomáhaj tým, ktorí vytvorili novú. Prehliadanie novej stránky by malo byť jednoduchšie pre návštevníkov z mobilu. Na detailoch sa ešte pracuje. 

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pred sviatkami prišli poupratovať, vydezinfikovať, pavúky povymetať a vyzdobiť kostol. Máme nádej, že sa už čoskoro v ňom stretneme. PROSBA: ak vláda schváli, čo prešlo parlamentom, psíčkári by mali prestať venčiť psov vo farskej záhrade. LEBO ak aj počasie dovolí, na Nedeľu Božieho Milosrdenstva by sme mohli o 11:00 sláviť sv. omšu vo farskom dvore.  

Oznamy - Kvetná nedeľa

28. marca o 14:00 (Posledná úprava 1. apríla o 11:31)
DeňNižná
Po 29. 3.
Ut 30. 3.
18:00 - online
St 31. 3.
Št 1. 4.
Zelený štvrtok
17:00 - online
Pi 2. 4.
Veľký piatok
9:00 - Krížová cesta online
15:00 - Veľkopiatočné obrady online
So 3. 4.
Biela sobota
19:30 - Veľkonočná vigília online
Ne 4. 4.
Veľkonočná nedeľa
9:00 - online

V čase vyhláseného zákazu vychádzania naše kostoly nemusia byť zamknuté, ale nemôžeme ani nikoho zvolávať. Veriacim, ktorí v súlade s Uznesením Vlády SR č. 160/2021 vyhláseným v Zbierke zákonov SR č. 104/2021, opustia svoju domácnosť z dôvodu naplnenia aspoň jednej z 30 výnimiek predmetného Uznesenia sprostredkujeme vyslúženie sviatosti zmierenia a podanie sv. prijímania v odberovom a výdajnom mieste farského kostola, pri dodržaní opatrení Vyhlášky č. 131 a Vyhlášky č. 133 Úradu verejného zdravotníctva SR v dňoch: dnes: 15:00 - 18:00 ; pondelok - streda: 9:00 - 10:30 ; 15:00 - 16:30.
V Zemianskej Dedine: dnes 14:00 - 15:30 a v stredu 16:00 - 18:00

V utorok 30.3.2021 sa náš farský kostol pripojí k slovenským katedrálam, bazilikám a kostolom, v ktorých sa o 15:00 rozozvučia zvony, aby sme si uctili takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ vyžiadala pandémia koronavírusu na Slovensku. 

31. 3. (v stredu) je pre našu farnosť predpísaná celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Poklona s možnosťou sv. spovede a sv. prijímania bude vo farskom kostole 9:00 - 10:30 15:00 - 16:30. V Zemianskej Dedine 16:00 - 18:00.

V piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. "Prísny pôst" dovoľuje iba raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát trocha. Zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok až do šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa odporúča, aby sa uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude Veľkonočné trojdnie sláviť online v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade : Zelený štvrtok 17:00; Veľký piatok 15:00; Biela sobota 19:30. Link na prenos je na stránke popradskej farnosti: https://www.rkcpoprad.sk a v príspevku Informácie k sláveniu Veľkého týždňa na našej stránke.

Farnosť môžete finančne podporiť príspevkom na účet farnosti SK07 0200 0000 0042 3304 9751, prípadne prostredníctvom platobného terminálu v kostole. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

Úplne odpustky: môžeme získať pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu(cez prenos televízie alebo rozhlasu).

Na základe "Desatora veľkonočných odporúčaní", o ktorom informovala vláda a hygienici sa bohoslužieb môžeme zúčastniť iba virtuálne. Účasť na pohreboch je povolená. Pokloniť sa pri Božom hrobe môžeme vo farskom kostole v piatok 16:30 - 18:00, v sobotu 9:00 - 19:00. Samozrejme aj tu dbajme na dodržanie hygienických predpisov a najmä, aby v kostole nebolo naraz veľa ľudí. sv. Peter apoštol odporúča: Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha. (1Pt4, 12-16)

Oznamy - 5. pôstna nedeľa

21. marca o 14:00 (Posledná úprava 29. marca o 21:13)
DeňNižná
Po 22. 3.
13:30 - online - pohrebná + Jozef Balek
Ut 23. 3.
18:00 - online
St 24. 3.
sv. Oskara Romera, biskupa a mučeníka
Št 25. 3.
Zvestovanie Pána
18:00 - online
Pi 26. 3.
sv. Montana a Maxima, mučeníkov
So 27. 3.
Ne 28. 3.
Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána
9:00 - online
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba