Aktuálne oznamy - 1. adventná nedeľa

28. novembra o 10:00 (Posledná úprava 28. novembra o 2:53)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 29. 11.
6:30 - onLine
15:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 17:00
Ut 30. 11.
Svätého Ondreja, apoštola
6:30 - onLine
15:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 17:00
St 1. 12.
6:30 - onLine
15:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 17:00
Št 2. 12.
6:30 - onLine
15:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 18:00
Pi 3. 12.
Svätého Františka Xaverského, kňaza
6:30 - onLine
15:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 17:00
16:30 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 18:00
So 4. 12.
Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Svätej Barbory, panny a mučenice
6:30 - onLine
Ne 5. 12.
2. adventná nedeľa
9:00 - onLine
13:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 15:00
10:00 - sv. spoveď + sv. prijímanie do 11:00

Keďže je nepriaznivá COVID situácia, zbierku na CHARITU možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov prostredníctvom poštových poukážok (v obmedzenom množstve sú s predsieni kostola), alebo priamo na číslo účtu: IBAN: SK28 0200 0000 0000 2963 4592    VS: 412071888  Pán Boh zaplať za podporu.

Po sv. omši bude farský kostol otvorený k súkromnej modlitbe do 15:00. Prineste si adventné vence k požehnaniu.           Požehnanie adventných vencov "v rámci individuálnej pastorácie" 

pred obecným úradom v Nižnej o 10:00

v Zemianskej Dedine v kostole 10:15 - 11:30 (+ možnosť sv. spovede a sv. prijímania)

v Nižnej v kostole 13:00 - 15:00 (+ možnosť sv. spovede a sv. prijímania)

Počas adventného obdobia budú rorátne sväté omše od pondelka do soboty o 6:30. Sv. omše budú v onLine režime. Tematicky sa budeme venovať sv. Jozefovi, z každej katechézy budú hádanky na ktoré môžete odpovedať vždy do polnoci daného dňa. Formulár k odpovediam nájdete na farskej webstránke. K sledovaniu sv. omší a zasielaniu odpovedí vyzývame hlavne rodiny prvoprijímajúcich detí a birmovancov (hodnotená aktivita!!!).  

Úmysly ranných sv. omší z Nižnej budú slúžené tak ako boli dohodnuté. Úmysly večerných sv. omší z Nižnej budú slúžené v súkromí. Úmysly sv. omší zo Zemianskej Dediny budú slúžené podľa upraveného rozpisu. Osoby zabezpečujúce slávenie sv. omše (kňaz, miništranti, organista, kostolník, audio - video - internetoví technici) sa do počtu 6 osôb nezapočítavajú. 

Svätá spoveď v prvopiatkovom týždni: V rámci "individuálnej pastorácie"  budeme k dispozícii pre všetkých (ako bol režim základ, dodržujte rozostupy, majte rúška) vo farskom kostole 15 min. pred rannou  sv. omšou; po - št v čase 10:00 - 11:00 a popoludní po - pi 15:00 - 17:00. V Zemianskej Dedine v piatok v čase vyloženej Najsvätejšej sviatosti. Ku chorým pôjdeme v piatok v Nižnej od 9:00, v Zemianskej Dedine o 16:00.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do 18:00. V tomto čase budeme spovedať a podávať sv. prijímanie.

Pod chórusom pri časopisoch je nová kniha - románové spracovanie života biskupa Jána Vojtaššáka. Knihu: TAJOMSTVO BISKUPOVHO POHĽADU napísal salezián don Jozef Luscoň, stojí 4,-€, peniaze za knihu vložte do kasičky pod časopismi. 

Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na individuálne stretnutie na fare s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa (skúška druhácke učivo), ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách.  Ak vám pandemické okolnosti dovoľujú prísť na faru,  prosím na farský mail (nizna@kapitula.sk) napíšte krátku správu a nechajte nám tel. číslo. Ozveme sa vám a dohodneme si termín. Podobne skúšame aj birmovancov: mailom sa prihláste, nechajte tel. kontakt - ozveme sa vám a dohodneme termín preskúšania.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 557 až 571, vedúca Eva Ďaďová, Zemianska Dedina: Mária Siteková (32).

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3