Aktuálne oznamy - 5. pôstna nedeľa

26. marca o 10:00 (Posledná úprava 25. marca o 22:08)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 27. 3.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 28. 3.
6:30
18:00
St 29. 3.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 30. 3.
6:30
18:00
Pi 31. 3.
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 1. 4.
7:00
18:00
7:00
Ne 2. 4.
PALMOVÁ (Kvetná) nedeľa
6:30
8:00
10:30
9:15

Pravidelný duchovný program v našej farnosti:

*  Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pracovných dňoch pol hodiny pred večernými svätými omšami. Predveľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu v obidvoch kostoloch od 14:00.

V Zemianskej Dedine do 16:00 - príp. kým budú penitenti, v Nižnej do 17:00.

Chorých (aj prvopiatkových) budeme pred Veľkonočnými sviatkami navštevovať v piatok 31. 3. od 8:30. Prvopiatkových nahlasovať netreba, ostatných nám nahláste do štvrtka.

* Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti je každý štvrtok od 15:00 do 18:00 vo farskom kostole.

* Stretnutia miništrantov sú v Nižnej v stredu, v Zemianskej Dedine v pondelok po večernej sv. omši. 

Zvyk zahaľovať kríže na piatu pôstnu nedeľu sa v našich krajoch zachováva. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.

V pondelok bude po večernej sv. omši vo farskom  kostole stretnutie lektorov. Okrem dohodnutia služieb počas sviatkov, radi priberieme do spoločenstva aj nových lektorov . Nech sa páči príďte medzi nás.  

V utorok po večernej sv. omši o 18:45 bude lekcio divina (Sk 13)

V rámci diecéznej Večnej poklony Najsvätejšej sviatosti Oltárnej každý deň v roku je v niektorej farnosti našej diecézy celodenná poklona. V piatok 31. marca poklona pripadá pre našu farnosť. V Nižnej sviatosť k poklone vyložíme po rannej sv. omši. V Zemianskej Dedine od 14:00. Poklonu zakončíme 15 min. pred krížovou cestou Eucharistickým požehnaním. 

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo v Nižnej o 16:50.

Krížové cesty: V Zemianskej Dedine v piatky o 16:15, dnes o 13:30, na kvetnú nedeľu o 13:00 (kvôli predveľkonočnej sv. spovedi).

V Nižnej v piatky o 17:15, dnes o 14:00; na kvetnú nedeľu o 13:00 (kvôli predveľkonočnej sv. spovedi)..

Kto si koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

Veriaci, ktorý sa v ktorýkoľvek piatok v pôstnom období po prijatí sv. prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Pána Ježiša modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu...., môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V marci sa vždy pred svätou omšou v týždni modlíme Litánie k sv. Jozefovi.

Dnes je pri východe z kostola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 512 až 526, vedúca Mária Labdíková,

Zemianska Dedina: Ivana Vraštiaková (57).

PozadiePozadiePozadie