Aktuálne oznamy - 3. nedeľa v Cezročnom období

23. januára o 10:00 (Posledná úprava 19. januára o 20:08)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 24. 1.
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00
17:00
Ut 25. 1.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
6:30
18:00
St 26. 1.
Svätých Timoteja a Títa, biskupov
6:30
18:00 - detská
17:00 - mládežnícka
Št 27. 1.
Svätej Angely Merici, panny
6:30
18:00
Pi 28. 1.
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 29. 1.
7:00
18:00
Ne 30. 1.
4. nedeľa v období "cez rok"
6:30
8:00
10:30
9:15

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlime sa za jednotu nielen medzi vierovyznaniami, ale aj medzi nami navzájom.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole bude Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do svätej omše.

Všetky sv. omše sú v režime OP (očkovaní, prekonaní s kapacitou 100 účastníkov).  Deti do veku12 r. a 2 mesiace majú vstup voľný. Pri vstupe do kostola si treba nasadiť respirátor a do krabičky vložiť lístok s menom a kontaktom pre prípad trasovania kontaktov. Neočkovaní a neprekonaní môžu využívať len individuálnu formu pastorácie.

 

Sv. omše z farského kostola vždy vysielame aj  onLine. Link na prenos je na webstránke farnosti.        

Sv. prijímanie sa podáva prednostne na ruku. Prosíme o rešpektovanie a ohľaduplnosť voči rozdávateľom sv. prijímania.

 

Individuálna Pastorácia:  Sv. spoveď + podávanie sv. prijímania : 

dnes:  ZD 10:00  Nižná: 15:00 

pre malý záujem v budúcom týždni len jednorázovo:

v pondelok  a v stredu  Nižná: 9:00  a  15:00    a v nedeľu  ZD 10:00; Nižná: 15:00

Na budúcu nedeľu 30. 1. 2022 pozývame o 16:00 do farského kostola postupujúcich birmovancov na stretnutie so sv. písmom. Treba mať prečítané, naštudované biblické príbehy po Babylonskú vežu vrátane. Prineste si sv. písmo a písacie potreby.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 723 až 767, 776 a 777, vedúca Anna Domiňáková,

Zemianska Dedina: Oľga Dedinská (47).

PozadiePozadiePozadie