Oznamy - Kvetná nedeľa

28. marca o 14:00 (Posledná úprava 1. apríla o 11:31)
DeňNižná
Po 29. 3.
Ut 30. 3.
18:00 - online
St 31. 3.
Št 1. 4.
Zelený štvrtok
17:00 - online
Pi 2. 4.
Veľký piatok
9:00 - Krížová cesta online
15:00 - Veľkopiatočné obrady online
So 3. 4.
Biela sobota
19:30 - Veľkonočná vigília online
Ne 4. 4.
Veľkonočná nedeľa
9:00 - online

V čase vyhláseného zákazu vychádzania naše kostoly nemusia byť zamknuté, ale nemôžeme ani nikoho zvolávať. Veriacim, ktorí v súlade s Uznesením Vlády SR č. 160/2021 vyhláseným v Zbierke zákonov SR č. 104/2021, opustia svoju domácnosť z dôvodu naplnenia aspoň jednej z 30 výnimiek predmetného Uznesenia sprostredkujeme vyslúženie sviatosti zmierenia a podanie sv. prijímania v odberovom a výdajnom mieste farského kostola, pri dodržaní opatrení Vyhlášky č. 131 a Vyhlášky č. 133 Úradu verejného zdravotníctva SR v dňoch: dnes: 15:00 - 18:00 ; pondelok - streda: 9:00 - 10:30 ; 15:00 - 16:30.
V Zemianskej Dedine: dnes 14:00 - 15:30 a v stredu 16:00 - 18:00

V utorok 30.3.2021 sa náš farský kostol pripojí k slovenským katedrálam, bazilikám a kostolom, v ktorých sa o 15:00 rozozvučia zvony, aby sme si uctili takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ vyžiadala pandémia koronavírusu na Slovensku. 

31. 3. (v stredu) je pre našu farnosť predpísaná celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Poklona s možnosťou sv. spovede a sv. prijímania bude vo farskom kostole 9:00 - 10:30 15:00 - 16:30. V Zemianskej Dedine 16:00 - 18:00.

V piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. "Prísny pôst" dovoľuje iba raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát trocha. Zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok až do šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa odporúča, aby sa uprednostnilo sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude Veľkonočné trojdnie sláviť online v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade : Zelený štvrtok 17:00; Veľký piatok 15:00; Biela sobota 19:30. Link na prenos je na stránke popradskej farnosti: https://www.rkcpoprad.sk a v príspevku Informácie k sláveniu Veľkého týždňa na našej stránke.

Farnosť môžete finančne podporiť príspevkom na účet farnosti SK07 0200 0000 0042 3304 9751, prípadne prostredníctvom platobného terminálu v kostole. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

Úplne odpustky: môžeme získať pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu(cez prenos televízie alebo rozhlasu).

Na základe "Desatora veľkonočných odporúčaní", o ktorom informovala vláda a hygienici sa bohoslužieb môžeme zúčastniť iba virtuálne. Účasť na pohreboch je povolená. Pokloniť sa pri Božom hrobe môžeme vo farskom kostole v piatok 16:30 - 18:00, v sobotu 9:00 - 19:00. Samozrejme aj tu dbajme na dodržanie hygienických predpisov a najmä, aby v kostole nebolo naraz veľa ľudí. sv. Peter apoštol odporúča: Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha. (1Pt4, 12-16)

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba