Oznamy - 4. veľkonočná nedeľa

25. apríla o 14:00 (Posledná úprava 2. mája o 7:25)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 26. 4.
18:00
17:00
Ut 27. 4.
6:30
18:00
St 28. 4.
Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 29. 4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
6:30
18:00
Pi 30. 4.
Svätého Pia V., pápeža
18:00 - mládežnícka
17:00 - detská
So 1. 5.
Svätého Jozefa, robotníka
7:00
18:00
7:00
Ne 2. 5.
5. veľkonočná nedeľa
6:30
8:00
10:30 - v kostole
9:00
10:00

Svätá spoveď: pol hodiny pred večernými svätými omšami v týždni.

Prosíme pri sláveniach zodpovedne dodržujte opatrenia a dbajte na ochranu zdravia každého človeka. Kvôli limitovanej účasti sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. 

Počet osôb v kostole: "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola

(v Nižnej 60 osôb, v Zemianskej Dedine 20 osôb, vo farskej záhrade 500).

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Všetky sv. omše slávené vo farskom kostole môžete naďalej sledovať prostredníctvom onLine prenosu. Link na prenos je v hlavičke farskej webstránky.

Prosíme, aby na sv. omše pre deti prichádzali iba deti (prípadne v sprievode rodičov), na sv. omše pre mládež - mládež, ďakujeme.

V Zemianskej Dedine bude dnes 18:00 - 19:00 adorácia so sv. Faustínou.

Štvrtok o 15:00 vo farskom kostole Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a adorácia do večernej svätej omše.

Fatimská sobota: Modlitba svätého ruženca o 6:30 a večeradlo o 17:00.

Májové pobožnosti sa budeme modliť 15 minút pred večernou svätou omšou.

Dnes na  Nedeľu Dobrého Pastiera je po svätých omšiach pri východe z kostola zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za podporu..

Upratovanie kostolov:

Nižná: z domov 684 až 697, ved. skupiny p. Viera Kocoňová,

Zemianska Dedina: Monika Bugajová (1).

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba