Aktuálne oznamy - 24. nedeľa v Cezročnom období

17. septembra o 10:00 (Posledná úprava 16. septembra o 22:01)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 18. 9.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 19. 9.
Svätého Januára, biskupa a mučeníka
6:30
18:00
St 20. 9.
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga a spol., muč.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 21. 9.
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
6:30
18:00
Pi 22. 9.
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 23. 9.
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
7:00
18:00
Ne 24. 9.
25. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30 - vysluhovanie Sviatosti Birmovania
9:15

* Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti je každý štvrtok od 15:00 do 18:00 vo farskom kostole.

* Stretnutia miništrantov sú v Nižnej v stredu, v Zemianskej Dedine v pondelok po večernej sv. omši. 

V nedeľu  vo sv. omši o 10:30 otec biskup Ján Kuboš udelí našim birmovancom sviatosť birmovania. Srdečne pozývame. Pre birmovancov a birmovných rodičov bude vyhradená predná časť lavíc. Ostatné lavice, aj pod chórusom aj na chóruse sú voľné, nebojte sa prísť.   Sviatosť zmierenia budeme v tomto týždni vysluhovať ako zvyčajne plus vo štvrtok aj po korunke a potom od 17:00. 

Od piatku sa pred sv. omšami modlíme novénu k Duchu Svätému ako súčasť duchovnej prípravy celej našej farnosti na slávnosť Birmovania. 

Nácvik birmovancov je dnes o 14:00 hod. Ďalší bude v piatok po večernej sv. omši. 

Oznam pre žiakov od 6. ročníka nahor: aj v tomto roku vás pozývame zažiť spoločenstvo s mladými z celého Slovenska na Godzone Tour v Banskej Bystrici (so 28.10.). Odchod autobusu plánujeme o 14:00, po ceste sa chceme zastaviť na pútnickom mieste Staré Hory. Predpokladaný návrat z BB je o 23:00. Príspevok na dopravu  10,- € vyzbierame v autobuse. Na podujatie sa príďte zapísať do sakristie, tu nájdete aj návratku, ktorú doma vyplníte a s potrebným súhlasom rodičov prinesiete späť do sakristie.

Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole hodinová moderovaná adorácia, od 19:00 do 20:00. Srdečne pozývame, zvlášť birmovancov.

Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského bude v Katedrále na Spišskej Kapitule v sobotu, 21. 10. 2023 o 10:00.

Farská púť do FATIMY sa uskutoční na budúci rok v dňoch od 18.6. do 25.6. Program púte je vyvesený na nástenkách a tiež na webovej stránke farnosti. Ešte stále sa dá prihlásiť v sakristiách kostolov. 

Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom je poďakovanie za úrodu. V našej farnosti budeme ďakovať pri sv. omšiach v piatok.   

Srdečné Pán Boh zapalať a požehnaj ženám, ktoré našim miništrantom oprali a vyžehlili miništrantské oblečenia. 

Rodičia tretiakov si v predsieni kostola môžu prevziať PRIHLÁŠKU K PRVÉMU SV. PRIJÍMANIU. Vyplnené tlačivo nám obratom prineste do sakristie. Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí plánujeme v týždni po birmovke.

Upratovanie kostolov: Nižná: (sobota) z domov 391 až 420, vedúca Darina Kajanová,

Zemianska Dedina: Mária Gašová (7).

Bg