Modliť sa znamená hovoriť s Bohom

27. augusta 2022 o 16:27

Modlitba vyviera z Božieho Ducha, ktorý prebýva v nás, preto modlitba nemusí byť len našou "súkromnou" záležitosťou. Svätý Pavol hovorí: „Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom“ (1Kor 12,3). Nech je teda aj táto spoločná modlitba a adorácia - v jednote so spoločenstvom, do ktorého patríme krstom - vyjadrením našej túžby po Božom požehnaní.

PozadiePozadiePozadie