Pre prvoprijímajúcich

23. októbra o 22:45

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom druhácke učivo súvisiace s prípravou na prvé sv. prijímanie. Keď to pandemické okolnosti dovolia pozveme Vás na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách. 

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3