Preskúšanie prvoprijímajúcich

21. februára o 22:43 (Posledná úprava 21. februára o 22:51)

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom prípravu na sv. spoveď a postup sv. spovede. Z tretiackych otázok budeme skúšať prvých dvanásť. Okrem toho deti by mali vedieť Verím v Boha, desatoro, pätoro a šesť hlavných právd. Ak všetko viete a pandemické okolnosti vám to dovolia prihláste sa na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné snaženie vás - rodičov. Na farský mail (nizna@kapitula.sk) napíšte, že ste pripravení, pridajte meno dieťaťa a tel. číslo. Ozveme sa Vám a dohodneme termín stretnutia. Do 12. 3. 2022 chceme mať preskúšaných všetkých, prosím nespoliehajte sa na posledný deň!  

PozadiePozadiePozadie