Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať "svoj“ úmysel.  Zapisujeme od prvého dňa v mesiaci dovtedy, kým sa nezaplnia úmysly na daný mesiac. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - marec

22. februára o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Streda
1. 3.
+ Jozef Kucej, ročnica 568
+ Ján, rodičia a súrodenci 485
za zdravie a BP pre rodinu Oľgy Tomaštíkovej 77
Štvrtok
2. 3.
+ Ján 485
+ rodičia Cecília a Ľudovít 12
Piatok
3. 3.
za členov bratstva BSJ
poďakovanie za 50 r. manželstva 686
za členov bratstva BSJ
Sobota
4. 3.
+ Ervína 241
+Jozef 457
+ Jozef, Helena a Jozef 24
Nedeľa
5. 3.
Pondelok
6. 3.
+ Antónia a Emil 181
za rodinu Martina Žuffu a jeho rodičov 69
Utorok
7. 3.
+ rodičia Jozef a Cecília 384
+ Mária, Ján a Martina Tomagovci 569
Streda
8. 3.
za BP pre členov Deviatnika z Vintišky 78
za BP pre kolektív MŠ a ich rodiny 609
za zdravie a BP pre rodinu Zárevúcku 80
Štvrtok
9. 3.
+ Jozef a Mária Reguly 41
poďakovanie za 75 r. mamy 126
Piatok
10. 3.
požehnanie rodiny 698
+ Anton s rodinou 63
+ Vladimír 46
Sobota
11. 3.
+ Štefan a Miroslav 445
+ starí otcovia 765
Nedeľa
12. 3.
Pondelok
13. 3.
poďakovanie za 35 r. života s prosbou o požehnanie Miroslava 566
za zdravie a BP pre Máriu a Mariana 14
Utorok
14. 3.
za zdravie a BP pre rodinu 738
poďakovanie za 30 r. života s prosbou o požehnanie Mareka 651
Streda
15. 3.
poďakovanie za 80 r. života manžela 200
+ Ľudmila a Štefan Tokár 102
+ Ondrej Tomaštík 67
Štvrtok
16. 3.
za zdravie a BP pre deti s rodinami 439
+ Jozef, Mária a rodičia 326
Piatok
17. 3.
za odoberateľov časopisu Posol 454
za zdravie a BP pre Barborku 544
za zdravie a BP pre Máriu s deťmi 2
Sobota
18. 3.
+ Júlia 264
+ Cecília Lukáčiková a rodičia 533
Nedeľa
19. 3.
Pondelok
20. 3.
za zdravie , BP a dar čistého srdca pre Jozefa 260
za dary DS pre Jozefov 9
Utorok
21. 3.
+ Alojz a Anna 437
+ Cecília a Jindřich 392
Streda
22. 3.
+ Margita, Július a Karin 485
poďakovanie za 55 r. dcéry Eriky 451
+ Stanislav a Jozef 13
Štvrtok
23. 3.
+ Jozefína a Ján Gracák 21
+ Adela Kapsová 505
Piatok
24. 3.
+ 4 rodičia 243
+ z rodiny Turčákovej 353
poďakovanie za dožité roky s prosbou o ďalšie 51
Sobota
25. 3.
+ Emil, Valéria a Jozef 558
za zdravie a BP pre deti, núčatá a pravnúčatá 735
Nedeľa
26. 3.
Pondelok
27. 3.
za zdravie a BP pre starých rodičov 79
+ Peter 77
Utorok
28. 3.
+ Jozef Knap a rodičia 543
za zdravie BP a dary DS pre Janku a Miroslava s rodinou 491
Streda
29. 3.
požehnanie pre Veroniku 566
poďakovanie za 75 r. Anny 132
+ František a Štefan 14
Štvrtok
30. 3.
požehnanie pre Lýdiu s rodinou 382
za BP pre Juraja 127
Piatok
31. 3.
+ Milan 491
+ Ján a Zdenka 519
za rodinu Kováčikovú a Hlinovú 37
PozadiePozadiePozadie