Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať „svoj“ úmysel. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - august

25. júla o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Nedeľa
1. 8.
na úmysel kňaza
Pondelok
2. 8.
požehnanie pre Ľudovíta a Máriu 455
ZBP pre rodinu Gogolákovú 67
Utorok
3. 8.
za zdravie a pokoj v rodine 701
za BP a dary DS pre Antóniu s rodinou 491
Streda
4. 8.
+Ján a Jozef Šveda 106
+ Lukáš, Žofia, František a Ján 501
poďakovanie a za BP pre rodinu Žuffovú 64
Štvrtok
5. 8.
poďakovanie za 75 r. Mária 364
+ z rodiny Regulyovej, Lukáčikovej a Kovalčíkovej 242
Piatok
6. 8.
za BP pre členov bratstva BSJ
za Božie požehnanie pre dcéru a vnučku 6
+ vnuk Ivan 243
Sobota
7. 8.
+ Ladislav 700
+ Jaroslav, Emília a Ľuboš Kočiš 503
za členov bratstva BSJ
Nedeľa
8. 8.
na úmysel kňaza
Pondelok
9. 8.
za duše v očistci 700
+ František 29
Utorok
10. 8.
+ rodičia a Deniska 567
za prvoprijímajúce deti 544
Streda
11. 8.
na úmysel kňaza
+ Ignác, Terézia, Rozália a Imrich 184
poďakovanie za 40 r. života Peter 28
Štvrtok
12. 8.
+ Eva Kelušáková 475/5
+ Emil, Apolónia a Mária 558
Piatok
13. 8.
+Štefan Bučka, 5. výročie 622
+ Jozef a Emília 27
Sobota
14. 8.
za zdravie a BP pre našich duch. otcov 491
Nedeľa
15. 8.
na úmysel kňaza
Pondelok
16. 8.
+ Pavol a Mariana 89
+ Mária, Jozef a Pavol 49
Utorok
17. 8.
+ Ľubomír Letaši 572
+ Emil, Helena, Peter, Peter 461/10
Streda
18. 8.
na úmysel kňaza
+ Eduard a Mária 43
Za BP pre dcéru s rodinou 62
Štvrtok
19. 8.
za BP pre synov s rodinami 366
+ Mária a Ján Garaj 4
Piatok
20. 8.
+ Mária a Jozef Chutňák 491
za BP pre rodinu Tomaštíkovú 77
Sobota
21. 8.
+ Anna a Ján Nákačka 241
Nedeľa
22. 8.
na úmysel kňaza
Pondelok
23. 8.
+ Jozef, Anna a starí rodičia 392
+ starí rodičia 77
Utorok
24. 8.
+ rodičia Turčákoví a Regulioví 423
+ Libuša pažítková, ročnica 631
Streda
25. 8.
+ Martina a Irena 504
za Ružu Pia X. 656
+ Milan Dedinský 47
Štvrtok
26. 8.
+ Erika 128
za obrátenie starého otca 79
Piatok
27. 8.
+ rodičia Ignác a Anna 527
+ Jozef Žuffa 31
Sobota
28. 8.
+ Milan 140
Nedeľa
29. 8.
na úmysel kňaza
Pondelok
30. 8.
+ Anton a rodičia 422
za BP pre rodinu Žuffovú 31
Utorok
31. 8.
za Božiu pomoc a dary DS 43
poďakovanie za 25 r. manželstva 700

Úmysly svätých omší - júl

24. júna o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Štvrtok
1. 7.
+ z rodiny Šelingových a Tomagových 487
+ Jozef Čierny, ročnica 628
Piatok
2. 7.
za členov bratstva BSJ
za členov bratstva BSJ
+ Emília a Jozef Kachút 27
za členov bratstva BSJ
Sobota
3. 7.
+ manžel a rodičia Orčovci 34
za zdravie a BP pre rodinu Lisú 609
za zdravie pre Antóniu 29
Nedeľa
4. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
5. 7.
+ Ján 485
+ Peter Richter 485
za duše v očistci 13
Utorok
6. 7.
+ Zuzana a Štefan Lukáčik 241
+ František a rodičia 33
Streda
7. 7.
za zdravie a BP pre Zuzanu 483
za obrátenie syna a vnukov 191
poďakovanie za 80 rokov života Cyril 67
Štvrtok
8. 7.
poďakovanie za 80 r. života Antónia 79
+ z rodiny Žuffovej a Gôrovej 394
Piatok
9. 7.
+ Mária a Anton 422
+ Jozef, Mária a Leonard 64
Sobota
10. 7.
+ Jozef Knap 543
+ Žofia a Ján Kuboš 421
Nedeľa
11. 7.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
požehnanie pre jubilanta Jána
na úmysel kňaza
Pondelok
12. 7.
+ Janka
za dary DS pre rodinu H. Žuffovej 13
Utorok
13. 7.
+ Michal a Jozefína 451
+ Margita a rodičia 662
Streda
14. 7.
na úmysel kňaza
za zdravie a BP pre rodinu 194
Janka 29
Štvrtok
15. 7.
za zdravie a BP pre Jozefa, Viktóriu a Miroslava 700
+ Irena Kajanová 361
Piatok
16. 7.
+ rodičia, manžel a syn 514
za BP pri operácii Cyrila 67
Sobota
17. 7.
+ Vladimír 366
+ Miroslav 20
Nedeľa
18. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
19. 7.
+ Eduard a Mária 43
za BP pre Ľubomíra, Ivanu a deti 45
Utorok
20. 7.
+ Anton Kocian
poďakovanie za 54 r manželstva Štefan a Anna 200
Streda
21. 7.
na úmysel kňaza
+ Mária, Štefan a starí rodičia 651
Štvrtok
22. 7.
za Božie požehnanie pre 75r. Milana 610
za Božie požehnanie pre 40 r. Zuzanu 686
Piatok
23. 7.
poďakovanie za 70 r. Marta 545
+ Jozef, Michal a Františka 6
Sobota
24. 7.
+ Ignác, Elena a synovia 56
požehnanie novomanželov
Nedeľa
25. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
26. 7.
poďakovanie za 70 r. Evy a prosba o milosti 726
za BP a ochranu pre Cyrila 27
Utorok
27. 7.
Streda
28. 7.
na úmysel kňaza
za Božie požehnanie pre obyvateľov bytovky 485
za zdravie a BP pre Valériu a Silviu 10
Štvrtok
29. 7.
požehnanie pre Viktóriu 698
+ Agneša 4
Piatok
30. 7.
poďakovanie za 70 r. Katarína
za dary DS pre Jozefov 9
Sobota
31. 7.
+ Cecília 655
požehnanie rodiny pri krste
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3