Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať „svoj“ úmysel. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - jún

25. mája o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Utorok
1. 6.
za BP pre Kristínu, deti a vnúčatá 90
+ Mária, výročie 662
Streda
2. 6.
na úmysel kňaza
za obrátenie a BP pre st. otca 79
za BP pre rodinu Heleny Žuffovej 13
Štvrtok
3. 6.
za BP pre jubilantku Emíliu Švedovú (90r.) 106
Piatok
4. 6.
za BP pre členov bratstva BSJ
+ Ján a Mária 358
za BP pre členov bratstva BSJ
Sobota
5. 6.
+ Štefan Tomaga, ročnica 487
+ Štefan a Oľga 86
Nedeľa
6. 6.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
7. 6.
+ Angela, rodičia a súrodenci 501
+ František, Janka a Michaela 29
Utorok
8. 6.
požehnanie manžela Jána 364
požehnanie manželov Emílie a Štefana 487
Streda
9. 6.
na úmysel kňaza
+ Eugen 489
Štvrtok
10. 6.
poďakovanie za 70 r. života Angely 639
za uzdravenie manžela Štefana 13
Piatok
11. 6.
požehnanie rodiny Habovštiakovej a Bistarovej 125
Sobota
12. 6.
+ Jozef, Terézia, syn a dcéra 117
Nedeľa
13. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
14. 6.
+ Jozef a Emília 312
Utorok
15. 6.
za BP pre Alojza, Dávida, Rastislava a Tobiáša 700
poďakovanie za 50 r. života Daniel 726
Streda
16. 6.
na úmysel kňaza
+ Juraj Staňo 503
Štvrtok
17. 6.
+ rodičia Ján a Anna 487
+ Anna, Ignác, Augustína a Mária 260
Piatok
18. 6.
+ z rodiny Kratoňovej, Kováčikovej a Buchalovej 63
Sobota
19. 6.
+ Ján a Alojz 450
+ Marta 25r. 501
Nedeľa
20. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
21. 6.
+ Marián, výročie 637
+ Eduard, 2. výročie
Utorok
22. 6.
+ Anna a Jozef 357
+ Ján a rodičia, výročie 545
Streda
23. 6.
za BP pre Petra a Gabrielu 521
+ Štefan, Jaroslav a Juraj 639
za duše v očistci 13
Štvrtok
24. 6.
+ Jozef Knap 543
za BP pre manžela a syna 126
Piatok
25. 6.
+ Vladimír Melník, 668
za Zdravie a BP pre rodinu Miloša Vaseka 81
Sobota
26. 6.
+ Vladimír a rodičia 366
+ Emília a Cyril Melko 522
Nedeľa
27. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
28. 6.
+ Anna, ročnica 500
+ Ľudmila, Jozef, Anna a Ján 64
Utorok
29. 6.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
za prvoprijímajúce deti 28
Streda
30. 6.
na úmysel kňaza
+ manžel a starí rodičia Paľovia 119
+ Jozef a Helena 8

Úmysly svätých omší - máj

24. apríla o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Sobota
1. 5.
ZBP pre Štefániu 86
+ Michal (2r.) 504/16
ZBP pre Jána, Štefana a Máriu 45
Nedeľa
2. 5.
+ Milan Fucek a rodičia - K
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Pondelok
3. 5.
X
+ Ján výr. 4
ZBP pre Máriu 32
Utorok
4. 5.
ZBP pre vnúčatá 310
+ z rod. Fučkovej a Chladnej 191
X
Streda
5. 5.
ZBP pre Romana 230
+ Anna, Ján Nákačka 443
+ Jozefína, Michal 64
Štvrtok
6. 5.
+ Jozef (1r.) 312
+ Jaroslav, František, Žofia 27
X
Piatok
7. 5.
BSJ
ZBP pre elektrikárov Andreja a Antona
ZBP pre členov BSJ
Sobota
8. 5.
+ Emil, Štefan 499/17
ZBP pre jubilantov z rod. 369
X
Nedeľa
9. 5.
Za veriacich
ZBP Jozef a Anna Švedoví a deti - K
Na úmysel kňaza
Pondelok
10. 5.
X
ZBP a dary DS pre Jozefa, Silviu a deti
ZBP pre rod. Plamietovej 55
Utorok
11. 5.
+ Štefan, Justína a zos. Z rod. 138
+ Žofia a Ján Matiáš 466/8
X
Streda
12. 5.
ZBP pre rod. M.Sirotkovej a J.Kulošťakovej
+ rodičia Žofia a Alexander 415
Za obrátenie hriešnikov 67
Štvrtok
13. 5.
Za veriacich
+ Miroslav (roč.) a st. rodičia 531
+ Ján, Katarína
Piatok
14. 5.
X
+ Jozef, Štefan, Anna
ZBP pre rod. Jána Dedinského 47
Sobota
15. 5.
+ Miroslav Belopotočan (ročnica)
Za novomanželov
X
Nedeľa
16. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
17. 5.
X
+ Antónia Bubliaková 500
+ Jozef, Helena, Anna 34
Utorok
18. 5.
ZBP pre ružu P.M. pomocnice 384
+ Cecília, Jozef a ostatní z rod. 454
X
Streda
19. 5.
+ Peter 384
+ Anton 10r. 439
Poď.za 56r.spoločného života Marty a Cyrila
Štvrtok
20. 5.
+ Alojz Leginus 2r. 737
Poď.za 60r. života manželov 662
X
Piatok
21. 5.
X
ZBP pre Moniku
+ Anna 77
Sobota
22. 5.
+ZBP pre Štefana a Margitu 319
+ Ján Križan, ročnica
X
Nedeľa
23. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
24. 5.
X
Poď.za 80r.života a prosba o ďalšie BP 487
+ Cyril 8
Utorok
25. 5.
Za obrátenie a BP pre starého otca a jeho deti s rod. 79
ZBP pre Tonku
X
Streda
26. 5.
+ Vojtech 419
+ Jozef, Vladimír 187
+Emanuel, Mária 51
Štvrtok
27. 5.
+ Dulík Pavol, Jozef, Anna 463
ZBP a dary DS pre deti a vnúčatá 491
X
Piatok
28. 5.
X
+ Jozef, Mária, Vincent, Jozef, Ján 499
+Emanuel, Terézia, Alojz 29
Sobota
29. 5.
+ Katarína Novocká, ročnica 6,2
+ z rod. Dedinská a Korčušková 91
X
Nedeľa
30. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
31. 5.
X
+ Oľga, Tomáš 185
+ svokrovci a Jozef 10
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3