Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať „svoj“ úmysel. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - október

24. septembra o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 10.
za členov BSJ
+ Viliam otec a Viliam syn 622
za členov BSJ
Sobota
2. 10.
požehnanie Renáty, Dušana a Mareka 498
sobášna
na úmysel kňaza
Nedeľa
3. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
4. 10.
za Božie požehnanie v chorobe Labdíková 455
+ rodičia a svatovci 8
Utorok
5. 10.
za pokoj a zdravie pre rodiny detí 701
+ Ľubomír, ročnica 44
Streda
6. 10.
požehnanie pre matky v pož. stave Barbora, Klára a Baška
+ Jozef a Augustín 401
+ rodičia a svokrovci 10
Štvrtok
7. 10.
+ Ján Turčák 423
poďakovanie za 60 r. syna 483
Piatok
8. 10.
za novomanželov Alison a Viliam 382
za pokoj duše Terézie 192
za BP pre r. Vasekovú a Cvachovú 29
Sobota
9. 10.
+ Eugen 489
sobášna
Nedeľa
10. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
11. 10.
+ Anna, 60. výročie 74
za BP pre r. Obecajčíkovú 105
Utorok
12. 10.
za zdravie a BP pre rodičov 777
za BP pre rodinu Prišegenovú 299
Streda
13. 10.
+ rodičia Krúpoví a Trojákoví 543
poďakovanie za 40 r. života 44
za BP pre r. Gašperovú a Kakačkovú 11
Štvrtok
14. 10.
požehnanie pre Miroslava a rodinu 491
+ Viktor Leginus, ročnica 689
Piatok
15. 10.
+ Martin Kán a st. rodičia 707
za zdravie na tele i duši 126
za BP pre Darkyňu
Sobota
16. 10.
za BP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá 735
za veriacich farnosti
Nedeľa
17. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
18. 10.
za BP pre r. Balakovú 695
+ Tomáš a Margita 20
Utorok
19. 10.
+ Peter 384
+ rodičia a Jindřich 695
Streda
20. 10.
+ Klement, Anna a synovia 117
+ Ida a František 501
+ Michal a Mária 67
Štvrtok
21. 10.
poďakovanie za 50 r. života 501
+ Štefan a Kristína 501
Piatok
22. 10.
poďakovanie za 80 r. života Beata 622
+ Jozef, Martin a rodičia 499
+ z rodiny Farkašovských 9
Sobota
23. 10.
poďakovanie za 50 r. života 126
+ Jozef a Pavlína 44
Nedeľa
24. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
25. 10.
+ Anna a Ján Nákačka 241
+ rodičia a bratia 6
Utorok
26. 10.
za BP pre tety Kvetinárky 544
+ Ľubomír 25. výr. a rodičia 483
Streda
27. 10.
poďakovanie za uzdravenie Matúša 420
+ Eduard a Mária 43
+ rodičia 9
Štvrtok
28. 10.
+ Emil a Anna 358
požehnanie pre p. kaplána a p. farára 544
Piatok
29. 10.
na úmysel kňaza
+ z rodiny Hulejovej 89
za BP pre Vilmu a Milana 53
Sobota
30. 10.
poďakovanie za 30 r. manželstva Mária a Ladislav 195
+ Ján, ročnica 485
Nedeľa
31. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza

Úmysly svätých omší - september

25. augusta o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Streda
1. 9.
za zdravie a BP pre Jána, Miroslavu a Tamaru 229
za BP pre rasťa, synov a manželku 500
za pokoj v rodine 13
Štvrtok
2. 9.
+ Jaroslav Dzugan, 30. deň
+ Augustín a Juraj 368
Piatok
3. 9.
za BP pre členov bratstva BSJ
požehnanie jubilantov Jána a Ľubomíra 138
+ Ján, Mária a Ľudovít 27
Sobota
4. 9.
poďakovanie za 35 r. života Michal 566
+ Bibiana, rodičia Lipničanoví a Kozáčikoví 636
za BP pre členov bratstva BSJ
Nedeľa
5. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
6. 9.
Štefánia 474
+ Jaroslav Džugan 67
Utorok
7. 9.
+ Daniel, výročie 498
poďakovanie za 60 r. života Václav a Mária 693
Streda
8. 9.
+ Anna, Tomáš a Ján 498
+ Antónia Bubliaková 500/9
+ František, Janka, Michaela 29
Štvrtok
9. 9.
poďakovanie za 80 r. života Augustín 487
+ Mária Pilarčíková, ročnica 689
Piatok
10. 9.
za BP pre Šimonka a rodiny Kočičovej a Margeťákovej 1020
+ Matej, Cecília, Jozef, Mária 27
Sobota
11. 9.
+ Zoltán a Rudolf Nadányi 489
Nedeľa
12. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
13. 9.
za zdravie a BP pre rodinu Bistárovú a Habovštiakovú 125
+ Tomáš a Terézia 56
Utorok
14. 9.
+ rodičia a starí rodičia 701
za členov Ruže Sedembolestnej PM 185
Streda
15. 9.
za duše v očistci 700
za BP pre rodinu Zárevúckych 80
Štvrtok
16. 9.
za úspešnú operáciu Vladimíra
za BP a zdravie pre Romana 230
Piatok
17. 9.
poďakovanie za 40 r. života Lenka 483
za BP pre rodinu Mareka Žuffu 83
Sobota
18. 9.
za BP pre vedúceho a pracovníkov 663
za BP pre rodinu Thultovú a Medžovú 469
Nedeľa
19. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
20. 9.
+ Anton a Mária 489
+ Milan 32
Utorok
21. 9.
+ Vierka Siteková 56
+ Mária Žuffová 422
Streda
22. 9.
poďakovanie za 80 r. života Mária a Jozef 697
+ Ignác a Anna 43
+ Tomáš, Terézia 51
Štvrtok
23. 9.
za BP pre Vieru, Milana a Tibora
za zdravie a BP pre ocka Jána 609
Piatok
24. 9.
+ Ivan 464
za BP pre Elenu Dedinskú 34
Sobota
25. 9.
za ydravie a BP pre rodinu 364
+ Mária a Martin 731
Nedeľa
26. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
27. 9.
poďakovanie za 92 r. života Angela 20
+ z rodiny Dedinskej a Rolincovej 34
Utorok
28. 9.
+Stanislav 565
poďakovanie za 13 r. manželstva 353
Streda
29. 9.
+ Anton Jarina 54
poďakovanie za manželov 79
za BP pre Jána s rodinou 28
Štvrtok
30. 9.
+ Mária, Štefan a Ľudovít 359
+ Emil 558
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3