Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať "svoj“ úmysel.  Zapisujeme od prvého dňa v mesiaci dovtedy, kým sa nezaplnia úmysly na daný mesiac. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - december

24. novembra
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 12.
BSJ
za obrátenie manžela 111
BSJ
Sobota
2. 12.
† Mária a Emanuel Reguly s rodinou 421
† Mária 319
† Ján, Mária a Ľudovít 27
Nedeľa
3. 12.
Pondelok
4. 12.
† Jozef Orčo 117
† Eduard a rodičia 34
Utorok
5. 12.
† Emanuel a Mária Reguly a rodičia 505
Poďak. za 70 rokov Irenky 127
Streda
6. 12.
† Štefan, Jaroslav a Juraj 639
† František a Helena 502
B. pož. pre Moniku s rodinou 1/4
Štvrtok
7. 12.
Zdr. a Božie požehnanie pre manželku 738
† Darina Kubošová a rodičia Ján a Žofia 259
Piatok
8. 12.
Sobota
9. 12.
† krstná mama Klárka s manželom 566
Poďak. za 40 r. manželstva Anna a Pavol
Nedeľa
10. 12.
Pondelok
11. 12.
Požehnanie pracovníkov firmy Imenergy
† Mária 71
Utorok
12. 12.
† rodičia a syn 735
† Marta a Alojz Letko 501
Streda
13. 12.
† rodičia a príbuzní 743
Poďak. za 65 rokov Jozef 78
Zdr. a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 53
Štvrtok
14. 12.
† Jozef, Terézia, Jozef, Dana 489
Poďak. za 70 r. Anna 689
Piatok
15. 12.
† Jozef Hulej 89
Poďak. za zdravie B. pomoc pre Ivetu 43
† Emanuel, Žofia a Augustín 4
Sobota
16. 12.
† Bernardína a Jozef Reguly 584
† Anna a Emanuel Reguly a Dušan 35
Nedeľa
17. 12.
Pondelok
18. 12.
† Pavol Hulej 119
† Anna, Jozef, Stanislav 77
Utorok
19. 12.
† Zdenko a Rastislav 457
Poďak. za dar života a B. pomoc pre rod. 63
Streda
20. 12.
Zdr. a Božie požehnanie pre rodinu 698
† Štefan 294
† rodičia 9
Štvrtok
21. 12.
† Marta, Ľudmila, Ján 392
Piatok
22. 12.
† Hlavajoví - Mlynár 23
† Ľudovít a rodičia 310
Poďak. za 77 r. života 51
Sobota
23. 12.
Zdr. a Božie požehnanie pre rod Kičinovú a Mrekajovú 86
† Magdaléna, Daniel Žuffa a rodičia 533
Nedeľa
24. 12.
Pondelok
25. 12.
Utorok
26. 12.
Poďak. za 50 rokov rod. Vaseková 30
† Agneša a Bedrich 471
Streda
27. 12.
Poďak. za 60 r. života Ondreja 675
† Peter Tuka 384
za dary DS pre rodinu Moresovú 6
Štvrtok
28. 12.
† Ján Ondruš 20 výr. 358
† z rodiny Regulyovej a Lukáčikovej 242
Piatok
29. 12.
† Agneša a Bedrich 1020
Poďak. za 20 r. manželstva Sebastián 504
Zdr. a Božie požehnanie pre Milana Žuffu 70
Sobota
30. 12.
Zdr. a Božie požehnanie pre rodinu 503
† manžel Ján a rodičia 695
Nedeľa
31. 12.
Bg