Úmysly svätých omší - máj

24. apríla o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Sobota
1. 5.
ZBP pre Štefániu 86
+ Michal (2r.) 504/16
ZBP pre Jána, Štefana a Máriu 45
Nedeľa
2. 5.
+ Milan Fucek a rodičia - K
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Pondelok
3. 5.
X
+ Ján výr. 4
ZBP pre Máriu 32
Utorok
4. 5.
ZBP pre vnúčatá 310
+ z rod. Fučkovej a Chladnej 191
X
Streda
5. 5.
ZBP pre Romana 230
+ Anna, Ján Nákačka 443
+ Jozefína, Michal 64
Štvrtok
6. 5.
+ Jozef (1r.) 312
+ Jaroslav, František, Žofia 27
X
Piatok
7. 5.
BSJ
ZBP pre elektrikárov Andreja a Antona
ZBP pre členov BSJ
Sobota
8. 5.
+ Emil, Štefan 499/17
ZBP pre jubilantov z rod. 369
X
Nedeľa
9. 5.
Za veriacich
ZBP Jozef a Anna Švedoví a deti - K
Na úmysel kňaza
Pondelok
10. 5.
X
ZBP a dary DS pre Jozefa, Silviu a deti
ZBP pre rod. Plamietovej 55
Utorok
11. 5.
+ Štefan, Justína a zos. Z rod. 138
+ Žofia a Ján Matiáš 466/8
X
Streda
12. 5.
ZBP pre rod. M.Sirotkovej a J.Kulošťakovej
+ rodičia Žofia a Alexander 415
Za obrátenie hriešnikov 67
Štvrtok
13. 5.
Za veriacich
+ Miroslav (roč.) a st. rodičia 531
+ Ján, Katarína
Piatok
14. 5.
X
+ Jozef, Štefan, Anna
ZBP pre rod. Jána Dedinského 47
Sobota
15. 5.
+ Miroslav Belopotočan (ročnica)
Za novomanželov
X
Nedeľa
16. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
17. 5.
X
+ Antónia Bubliaková 500
+ Jozef, Helena, Anna 34
Utorok
18. 5.
ZBP pre ružu P.M. pomocnice 384
+ Cecília, Jozef a ostatní z rod. 454
X
Streda
19. 5.
+ Peter 384
+ Anton 10r. 439
Poď.za 56r.spoločného života Marty a Cyrila
Štvrtok
20. 5.
+ Alojz Leginus 2r. 737
Poď.za 60r. života manželov 662
X
Piatok
21. 5.
X
ZBP pre Moniku
+ Anna 77
Sobota
22. 5.
+ZBP pre Štefana a Margitu 319
+ Ján Križan, ročnica
X
Nedeľa
23. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
24. 5.
X
Poď.za 80r.života a prosba o ďalšie BP 487
+ Cyril 8
Utorok
25. 5.
Za obrátenie a BP pre starého otca a jeho deti s rod. 79
ZBP pre Tonku
X
Streda
26. 5.
+ Vojtech 419
+ Jozef, Vladimír 187
+Emanuel, Mária 51
Štvrtok
27. 5.
+ Dulík Pavol, Jozef, Anna 463
ZBP a dary DS pre deti a vnúčatá 491
X
Piatok
28. 5.
X
+ Jozef, Mária, Vincent, Jozef, Ján 499
+Emanuel, Terézia, Alojz 29
Sobota
29. 5.
+ Katarína Novocká, ročnica 6,2
+ z rod. Dedinská a Korčušková 91
X
Nedeľa
30. 5.
Za veriacich
Na úmysel kňaza
Na úmysel kňaza
Pondelok
31. 5.
X
+ Oľga, Tomáš 185
+ svokrovci a Jozef 10
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3
Spätná väzba