Úmysly svätých omší - jún

25. mája o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Utorok
1. 6.
za BP pre Kristínu, deti a vnúčatá 90
+ Mária, výročie 662
Streda
2. 6.
na úmysel kňaza
za obrátenie a BP pre st. otca 79
za BP pre rodinu Heleny Žuffovej 13
Štvrtok
3. 6.
za BP pre jubilantku Emíliu Švedovú (90r.) 106
Piatok
4. 6.
za BP pre členov bratstva BSJ
+ Ján a Mária 358
za BP pre členov bratstva BSJ
Sobota
5. 6.
+ Štefan Tomaga, ročnica 487
+ Štefan a Oľga 86
Nedeľa
6. 6.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
7. 6.
+ Angela, rodičia a súrodenci 501
+ František, Janka a Michaela 29
Utorok
8. 6.
požehnanie manžela Jána 364
požehnanie manželov Emílie a Štefana 487
Streda
9. 6.
na úmysel kňaza
+ Eugen 489
Štvrtok
10. 6.
poďakovanie za 70 r. života Angely 639
za uzdravenie manžela Štefana 13
Piatok
11. 6.
požehnanie rodiny Habovštiakovej a Bistarovej 125
Sobota
12. 6.
+ Jozef, Terézia, syn a dcéra 117
Nedeľa
13. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
14. 6.
+ Jozef a Emília 312
Utorok
15. 6.
za BP pre Alojza, Dávida, Rastislava a Tobiáša 700
poďakovanie za 50 r. života Daniel 726
Streda
16. 6.
na úmysel kňaza
+ Juraj Staňo 503
Štvrtok
17. 6.
+ rodičia Ján a Anna 487
+ Anna, Ignác, Augustína a Mária 260
Piatok
18. 6.
+ z rodiny Kratoňovej, Kováčikovej a Buchalovej 63
Sobota
19. 6.
+ Ján a Alojz 450
+ Marta 25r. 501
Nedeľa
20. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
21. 6.
+ Marián, výročie 637
+ Eduard, 2. výročie
Utorok
22. 6.
+ Anna a Jozef 357
+ Ján a rodičia, výročie 545
Streda
23. 6.
za BP pre Petra a Gabrielu 521
+ Štefan, Jaroslav a Juraj 639
za duše v očistci 13
Štvrtok
24. 6.
+ Jozef Knap 543
za BP pre manžela a syna 126
Piatok
25. 6.
+ Vladimír Melník, 668
za Zdravie a BP pre rodinu Miloša Vaseka 81
Sobota
26. 6.
+ Vladimír a rodičia 366
+ Emília a Cyril Melko 522
Nedeľa
27. 6.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
Pondelok
28. 6.
+ Anna, ročnica 500
+ Ľudmila, Jozef, Anna a Ján 64
Utorok
29. 6.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
za prvoprijímajúce deti 28
Streda
30. 6.
na úmysel kňaza
+ manžel a starí rodičia Paľovia 119
+ Jozef a Helena 8