Úmysly svätých omší - júl

24. júna o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Štvrtok
1. 7.
+ z rodiny Šelingových a Tomagových 487
+ Jozef Čierny, ročnica 628
Piatok
2. 7.
za členov bratstva BSJ
za členov bratstva BSJ
+ Emília a Jozef Kachút 27
za členov bratstva BSJ
Sobota
3. 7.
+ manžel a rodičia Orčovci 34
za zdravie a BP pre rodinu Lisú 609
za zdravie pre Antóniu 29
Nedeľa
4. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
5. 7.
+ Ján 485
+ Peter Richter 485
za duše v očistci 13
Utorok
6. 7.
+ Zuzana a Štefan Lukáčik 241
+ František a rodičia 33
Streda
7. 7.
za zdravie a BP pre Zuzanu 483
za obrátenie syna a vnukov 191
poďakovanie za 80 rokov života Cyril 67
Štvrtok
8. 7.
poďakovanie za 80 r. života Antónia 79
+ z rodiny Žuffovej a Gôrovej 394
Piatok
9. 7.
+ Mária a Anton 422
+ Jozef, Mária a Leonard 64
Sobota
10. 7.
+ Jozef Knap 543
+ Žofia a Ján Kuboš 421
Nedeľa
11. 7.
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
požehnanie pre jubilanta Jána
na úmysel kňaza
Pondelok
12. 7.
+ Janka
za dary DS pre rodinu H. Žuffovej 13
Utorok
13. 7.
+ Michal a Jozefína 451
+ Margita a rodičia 662
Streda
14. 7.
na úmysel kňaza
za zdravie a BP pre rodinu 194
Janka 29
Štvrtok
15. 7.
za zdravie a BP pre Jozefa, Viktóriu a Miroslava 700
+ Irena Kajanová 361
Piatok
16. 7.
+ rodičia, manžel a syn 514
za BP pri operácii Cyrila 67
Sobota
17. 7.
+ Vladimír 366
+ Miroslav 20
Nedeľa
18. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
19. 7.
+ Eduard a Mária 43
za BP pre Ľubomíra, Ivanu a deti 45
Utorok
20. 7.
+ Anton Kocian
poďakovanie za 54 r manželstva Štefan a Anna 200
Streda
21. 7.
na úmysel kňaza
+ Mária, Štefan a starí rodičia 651
Štvrtok
22. 7.
za Božie požehnanie pre 75r. Milana 610
za Božie požehnanie pre 40 r. Zuzanu 686
Piatok
23. 7.
poďakovanie za 70 r. Marta 545
+ Jozef, Michal a Františka 6
Sobota
24. 7.
+ Ignác, Elena a synovia 56
požehnanie novomanželov
Nedeľa
25. 7.
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
26. 7.
poďakovanie za 70 r. Evy a prosba o milosti 726
za BP a ochranu pre Cyrila 27
Utorok
27. 7.
Streda
28. 7.
na úmysel kňaza
za Božie požehnanie pre obyvateľov bytovky 485
za zdravie a BP pre Valériu a Silviu 10
Štvrtok
29. 7.
požehnanie pre Viktóriu 698
+ Agneša 4
Piatok
30. 7.
poďakovanie za 70 r. Katarína
za dary DS pre Jozefov 9
Sobota
31. 7.
+ Cecília 655
požehnanie rodiny pri krste
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3