Úmysly svätých omší - september

25. augusta o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Streda
1. 9.
za zdravie a BP pre Jána, Miroslavu a Tamaru 229
za BP pre rasťa, synov a manželku 500
za pokoj v rodine 13
Štvrtok
2. 9.
+ Jaroslav Dzugan, 30. deň
+ Augustín a Juraj 368
Piatok
3. 9.
za BP pre členov bratstva BSJ
požehnanie jubilantov Jána a Ľubomíra 138
+ Ján, Mária a Ľudovít 27
Sobota
4. 9.
poďakovanie za 35 r. života Michal 566
+ Bibiana, rodičia Lipničanoví a Kozáčikoví 636
za BP pre členov bratstva BSJ
Nedeľa
5. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
6. 9.
Štefánia 474
+ Jaroslav Džugan 67
Utorok
7. 9.
+ Daniel, výročie 498
poďakovanie za 60 r. života Václav a Mária 693
Streda
8. 9.
+ Anna, Tomáš a Ján 498
+ Antónia Bubliaková 500/9
+ František, Janka, Michaela 29
Štvrtok
9. 9.
poďakovanie za 80 r. života Augustín 487
+ Mária Pilarčíková, ročnica 689
Piatok
10. 9.
za BP pre Šimonka a rodiny Kočičovej a Margeťákovej 1020
+ Matej, Cecília, Jozef, Mária 27
Sobota
11. 9.
+ Zoltán a Rudolf Nadányi 489
Nedeľa
12. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
13. 9.
za zdravie a BP pre rodinu Bistárovú a Habovštiakovú 125
+ Tomáš a Terézia 56
Utorok
14. 9.
+ rodičia a starí rodičia 701
za členov Ruže Sedembolestnej PM 185
Streda
15. 9.
za duše v očistci 700
za BP pre rodinu Zárevúckych 80
Štvrtok
16. 9.
za úspešnú operáciu Vladimíra
za BP a zdravie pre Romana 230
Piatok
17. 9.
poďakovanie za 40 r. života Lenka 483
za BP pre rodinu Mareka Žuffu 83
Sobota
18. 9.
za BP pre vedúceho a pracovníkov 663
za BP pre rodinu Thultovú a Medžovú 469
Nedeľa
19. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
20. 9.
+ Anton a Mária 489
+ Milan 32
Utorok
21. 9.
+ Vierka Siteková 56
+ Mária Žuffová 422
Streda
22. 9.
poďakovanie za 80 r. života Mária a Jozef 697
+ Ignác a Anna 43
+ Tomáš, Terézia 51
Štvrtok
23. 9.
za BP pre Vieru, Milana a Tibora
za zdravie a BP pre ocka Jána 609
Piatok
24. 9.
+ Ivan 464
za BP pre Elenu Dedinskú 34
Sobota
25. 9.
za ydravie a BP pre rodinu 364
+ Mária a Martin 731
Nedeľa
26. 9.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
27. 9.
poďakovanie za 92 r. života Angela 20
+ z rodiny Dedinskej a Rolincovej 34
Utorok
28. 9.
+Stanislav 565
poďakovanie za 13 r. manželstva 353
Streda
29. 9.
+ Anton Jarina 54
poďakovanie za manželov 79
za BP pre Jána s rodinou 28
Štvrtok
30. 9.
+ Mária, Štefan a Ľudovít 359
+ Emil 558
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3