Úmysly svätých omší - október

24. septembra o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 10.
za členov BSJ
+ Viliam otec a Viliam syn 622
za členov BSJ
Sobota
2. 10.
požehnanie Renáty, Dušana a Mareka 498
sobášna
na úmysel kňaza
Nedeľa
3. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
4. 10.
za Božie požehnanie v chorobe Labdíková 455
+ rodičia a svatovci 8
Utorok
5. 10.
za pokoj a zdravie pre rodiny detí 701
+ Ľubomír, ročnica 44
Streda
6. 10.
požehnanie pre matky v pož. stave Barbora, Klára a Baška
+ Jozef a Augustín 401
+ rodičia a svokrovci 10
Štvrtok
7. 10.
+ Ján Turčák 423
poďakovanie za 60 r. syna 483
Piatok
8. 10.
za novomanželov Alison a Viliam 382
za pokoj duše Terézie 192
za BP pre r. Vasekovú a Cvachovú 29
Sobota
9. 10.
+ Eugen 489
sobášna
Nedeľa
10. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
11. 10.
+ Anna, 60. výročie 74
za BP pre r. Obecajčíkovú 105
Utorok
12. 10.
za zdravie a BP pre rodičov 777
za BP pre rodinu Prišegenovú 299
Streda
13. 10.
+ rodičia Krúpoví a Trojákoví 543
poďakovanie za 40 r. života 44
za BP pre r. Gašperovú a Kakačkovú 11
Štvrtok
14. 10.
požehnanie pre Miroslava a rodinu 491
+ Viktor Leginus, ročnica 689
Piatok
15. 10.
+ Martin Kán a st. rodičia 707
za zdravie na tele i duši 126
za BP pre Darkyňu
Sobota
16. 10.
za BP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá 735
za veriacich farnosti
Nedeľa
17. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
18. 10.
za BP pre r. Balakovú 695
+ Tomáš a Margita 20
Utorok
19. 10.
+ Peter 384
+ rodičia a Jindřich 695
Streda
20. 10.
+ Klement, Anna a synovia 117
+ Ida a František 501
+ Michal a Mária 67
Štvrtok
21. 10.
poďakovanie za 50 r. života 501
+ Štefan a Kristína 501
Piatok
22. 10.
poďakovanie za 80 r. života Beata 622
+ Jozef, Martin a rodičia 499
+ z rodiny Farkašovských 9
Sobota
23. 10.
poďakovanie za 50 r. života 126
+ Jozef a Pavlína 44
Nedeľa
24. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Pondelok
25. 10.
+ Anna a Ján Nákačka 241
+ rodičia a bratia 6
Utorok
26. 10.
za BP pre tety Kvetinárky 544
+ Ľubomír 25. výr. a rodičia 483
Streda
27. 10.
poďakovanie za uzdravenie Matúša 420
+ Eduard a Mária 43
+ rodičia 9
Štvrtok
28. 10.
+ Emil a Anna 358
požehnanie pre p. kaplána a p. farára 544
Piatok
29. 10.
na úmysel kňaza
+ z rodiny Hulejovej 89
za BP pre Vilmu a Milana 53
Sobota
30. 10.
poďakovanie za 30 r. manželstva Mária a Ladislav 195
+ Ján, ročnica 485
Nedeľa
31. 10.
za veriacich farnosti
na úmysel kňaza
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3