Úmysly svätých omší - november

25. októbra o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Pondelok
1. 11.
+ rodičia Garajoví a Pazúrikoví 21
na úmysel kňaza
+ Anton, Terézia a Milan 601
na úmysel kňaza
Utorok
2. 11.
+ súrodenci z rodiny Garajovej 218
na úmysel kňaza
na úmysel kňaza
+ Terézia, Jozef a Anna 45
Streda
3. 11.
+ z rodiny Ondrejákovej a Žuffovej 251
+ Albína Gombáriková, ročnica 326
+ z rodiny Klocháňovej a Žuffovej 2
Štvrtok
4. 11.
+ rodičia a starí rodičia 731
za duše v očistci 491
Piatok
5. 11.
za členov BSJ
+ Jaroslav, Ján a Žofia Dedinskí 533
za členov BSJ
Sobota
6. 11.
+ Ján Nákačka 241
+ Rastík a Zdenko 457
+ Mária, Ondrej a Matej 77
Nedeľa
7. 11.
na úmysel kňaza
Pondelok
8. 11.
+ František a Klementína 491
za zabudnuté duše v očistci 67
Utorok
9. 11.
+ Jozef, Žofia a Juraj 487
za zdravie a BP pre Evu Kičinovú s rodinou 86
Streda
10. 11.
+ Michal a rodičia 504
+ Kamil, rodičia a starí rodičia 90
za Božie požehnanie pre Máriu a Jána 6
Štvrtok
11. 11.
poďakovanie za 80 r. života Márie 505
za zdravie a BP pre rodinu Prívarovú 503
Piatok
12. 11.
požehnanie pre rodinu Hervajovú a Holušovú 498
+ Jožina 200
za Božie požehnanie pre Petra s rodinou 28
Sobota
13. 11.
za požehnanie Augustíny s rodinou 144
+ z rodiny Zemanovej a Kajanovej 513
Nedeľa
14. 11.
na úmysel kňaza
Pondelok
15. 11.
za BP a poďakovanie za 60 r. Janky 106
za Božie požehnanie pre r. Milana Žuffu 29
Utorok
16. 11.
+ z rodiny Buchovej, Žatkovej a Margovej 500
+ Gustáv, rodičia a Alexiána 180
Streda
17. 11.
+ Irena Višňovská 487
+ Daniela 500
+ rodičia a starí rodičia 32
Štvrtok
18. 11.
+ Emanuel, Mária a Irena 505
za zdravie a BP pre Ivetku 43
Piatok
19. 11.
poďakovanie za 80 r. života Vladimír 465
+ Ľudmila a Jozef Ficek a rodičia 483
+ Ľudovít a Etela 11
Sobota
20. 11.
poďakovanie za 50 r. spoločného života Jozef a Marta
+ Jozef Žuffa 260
Nedeľa
21. 11.
na úmysel kňaza
Pondelok
22. 11.
+ Žofia a Lukáš, výročie 501
(výročie posviacky chrámu) za dobrodincov
Utorok
23. 11.
za zdravie a BP pre Elenu 464
poďakovanie za 80 r. života Monika 98
Streda
24. 11.
poďakovanie za 70 r. života Jozef 487
+ Marta a Dominik Nejedlík 206
+ František, Janka a Michaela 29
Štvrtok
25. 11.
+ Alojz, Terézia a Jozef 606
+ Eduard a Mária 499
Piatok
26. 11.
+ Cecília a Jozef Kuboš 410
+ Jolana 325
+ Mária (nedožitých 100r.) 51
Sobota
27. 11.
+ Štefan a Oľga 86
požehnanie rodín, kt. majú kaplnku PM zázračnej medajly 126
Nedeľa
28. 11.
na úmysel kňaza
Pondelok
29. 11.
za zdravie a BP pre rozdávateľov Eucharistie 218
+ rodičia Žuffoví a Moresoví 6
Utorok
30. 11.
za zdravie a požehnanie pre Ondreja Tuku 218
za zdravie a BP pre Margitu a jej rodinu 373
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3