Úmysly svätých omší - január

25. decembra 2021 o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Sobota
1. 1.
Nedeľa
2. 1.
Pondelok
3. 1.
+ Anna a Jozef 392
+ Milan Dedinský 32
Utorok
4. 1.
+ Anna 700
+ Veronika Záhradníková
Streda
5. 1.
+ František Ficek, 10. výročie 206
+ za BP a dary DS pre deti s rodinou
+ Tomáš a Berta 32
Štvrtok
6. 1.
+ Veronika Záhradníková
Piatok
7. 1.
za členov BSJ
+ kňaz Ladislav Vrábel 196
za členov BSJ
Sobota
8. 1.
za duše v očistci 700
+ Anna Buloňová, ročnica 301
na úmysel kňaza
Nedeľa
9. 1.
Pondelok
10. 1.
+ Anna, Jozef, Mária, Anna, Jozef
+ rodičia a Jozef 10
Utorok
11. 1.
poďakovanie za 70 r. matky Oľgy 483
+ Eduard a Mária 43
Streda
12. 1.
+ Juraj Orčo 1008
+ Romana Medvecká, ročnica 202
za Božie požehnanie pre rodinu Gogolákovú 67
Štvrtok
13. 1.
+ Alžbeta Meľková, 30. deň 220
za BP a dary DS 43
Piatok
14. 1.
za zdravie pre Ivetku 243
+ Jozef Orčo, 30. deň 1008
za Božie požehnanie pre rodinu Vrábovú 64
Sobota
15. 1.
+ Jaroslav Dedinský a rodičia 533
za Božie požehnanie pre deti s rodinami 439
Nedeľa
16. 1.
Pondelok
17. 1.
+ Mária, Jozef Kubošoví a ich rodičia 439
za duše v očistci 13
Utorok
18. 1.
+ Anna Ďuricová a príbuzní 491
poďakovanie za dožité roky mamy 483
Streda
19. 1.
+ Anna Regulyová 521
za BP pre rodinu Kičinovú a Sirotovú 79
+ Jozef, Mária a Pavol 49
Štvrtok
20. 1.
za požehnanie rodiny Ličkovej a vnúčatá 359
poďakovanie za 80 r. života Anton 426
Piatok
21. 1.
+ František a Františka 331
+ Klementína a František 491
+ Jozef a Helena 34
Sobota
22. 1.
+ mama Majerová 16
+ Alojz Letko, výročie 501
Nedeľa
23. 1.
Pondelok
24. 1.
za zdravé srdce a BP pre rodinu 63
+ Emanuel, Terézia, Alojz, Cecília a Štefan 29
Utorok
25. 1.
+ rodičia Mária a Juraj Jurina 500
+ Mária a Jozef 353
Streda
26. 1.
poďakovanie za 70 r. života 129
poďakovanie za 61 r. života 565
+ Alojz, Mária a Danka 48
Štvrtok
27. 1.
+ Augustín a Marián 343
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 46
Piatok
28. 1.
poďakovanie za jubilantov Danielu a Daniela 515
+ Mária a Miloslav 502
za členov Vianočného deviatnika
Sobota
29. 1.
za zdravie a BP pre rodinu Bistárovú 125
+ Zuzana a Ladislav 500
Nedeľa
30. 1.
Pondelok
31. 1.
+ Peter, 5. výročie 434
+ Berta a Tomáš Žuffa, dobrodinci
PozadiePozadiePozadie