Úmysly svätých omší - apríl

25. marca o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 4.
za členov bratstva BSJ
poďakovanie za manželku Ľubomíru 1020
za členov bratstva BSJ
Sobota
2. 4.
+ Štefan Bielik
+ Juraj Staňo 503
+Jozef, Mária a Pavol 29
Nedeľa
3. 4.
Pondelok
4. 4.
+Anton Kocian, ročnica 410
Za Božie požehnanie pre Moniku 1
Utorok
5. 4.
+ Štefan Bučka 622
požehnanie Lukáša, poď. za 16 r. života 501
Streda
6. 4.
+ Milan Šintaj 591
+ Františka, Jozef a Eduard 419
+ Eduard 34
Štvrtok
7. 4.
+ Milan, Pavol a Terézia 505
za duše v očistci 126
Piatok
8. 4.
za zdravie tela i duše pre Karin a Jozefa 485
+ Jaroslav 27
+ Jozef 31
Sobota
9. 4.
+ Antónia, Daniela a Vladimír 500
+ Jaroslav, Žofia a Ján Dedinský 533
Nedeľa
10. 4.
Pondelok
11. 4.
+ Pavil Hulej 119
+ Ľudovít a Etela 11
Utorok
12. 4.
+ z rodiny Ševčíkovej a Jarinovej 500
+ Antónia Bubliaková, ročnica 500
Streda
13. 4.
+ Cecília a Jozef 42
+ Jozef a Vladimír 187
za Božie požehnanie pre Mariána s rodinou 14
Štvrtok
14. 4.
Piatok
15. 4.
Sobota
16. 4.
za Božie požehnanie pre brata a sestru s rodinami 67
Nedeľa
17. 4.
Pondelok
18. 4.
za BP pre rodiny na ceste 566
za zdravie pre Barborku 544
za život!
+ František a Jozefa (ž) 105
Utorok
19. 4.
+ Peter 384
+ Magdaléna Lovíchová 581
Streda
20. 4.
+ Emil, Valéria a Jozef 558
+ Pavol Lukaščík, 5. výročie 483
za Božie požehnanie pre rodinu Sitekovú 32
Štvrtok
21. 4.
+ Anna 462
+ rodičia z rod. Hučalovej a Bednárikovej 194
Piatok
22. 4.
+ z rodiny Žuffovej a Regulyovej 422
+ Margita a Jozef 521
poďakovanie za 55 r. manželstva 14
Sobota
23. 4.
za Božie požehnanie pre rodinu 369
+ Miroslav 513
Nedeľa
24. 4.
Pondelok
25. 4.
+ František a Ida 501
za Božie požehnanie pre Jozefínu (40r.) 28
Utorok
26. 4.
+ Michal Žuffa 331
+ Libuša, Anna, Ondrej a Marián 673
Streda
27. 4.
Mária - poďakovanie za dožitých 65 r. 568
poďakovanie za 60 r. života a prosba 733
poďakovanie za 50 r. manželstva a za pož. pre rodinu 51
Štvrtok
28. 4.
+ Zuzana a Ladislav 500
+ Ján Palko a rodičia 35
Piatok
29. 4.
+ brat Peter 656
za Božie požehnanie pre Margitu s rodinami 601
+ Mária, Jozef a Leonard 64
Sobota
30. 4.
+ rodičia a starí rodičia Hlavajoví a Kubošoví 395
PozadiePozadiePozadie