Úmysly svätých omší - máj

24. apríla o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Nedeľa
1. 5.
Pondelok
2. 5.
+ Cecília a Jozef Kuboš 410
za Božie požehnanie pre Miloša s rodinou 29
Utorok
3. 5.
za Božie požehnanie pre Antóniu 31
+ z rodiny Labdíkovej a Šubjakovej 369
Streda
4. 5.
za Božie požehnanie pre odberateľov POSLA
za požehnanie pre Tomáša a Máriu 1020
+ Milan 32
Štvrtok
5. 5.
+ z rodiny Regulyových, Zemanových a Gálových 91
+ Mária Lukáčiková, ročnica 43
Piatok
6. 5.
za členov bratstva BSJ
poďakovanie za 30 r. speváckeho zboru LAURA
za členov bratstva BSJ
Sobota
7. 5.
+ Jozef Kucej 568
+ rodičia a svokrovci 10
Nedeľa
8. 5.
Pondelok
9. 5.
+ Eduard Lukáčik, ročnica 43
+ Michaela 77
Utorok
10. 5.
+ Jozef 129
za BP a zdravie pre Lukáša 203
Streda
11. 5.
za duše v očistci 125
za členov Ruže Panny Márie Pomocnice 392
za Božie požehnanie pre rodinu Žuffovú 13
Štvrtok
12. 5.
+ z rodiny Podroužkových 478
+ Vlasta, ročnica 558
Piatok
13. 5.
+ Ján, Anna, Vincent, Anna a Angela 501
+ syn Miroslav a brat Jaroslav 531
za Božie požehnanie pre deti 2
Sobota
14. 5.
za mladé rodinky s vnúčatami 656
+ Jozefa 87
Nedeľa
15. 5.
Pondelok
16. 5.
+ Ľudovít a Mária 425
za Božie požehnanie pre rodičov 77
Utorok
17. 5.
poďakovanie za 85 r. Antónia 384
za Božie dobrodenia pre manžela a rodinu 184
Streda
18. 5.
poďakovanie za 60 rokov, Ondrej 74
+ Jozef Knap, ročnica 543
za Božie požehnanie pre babku 77
Štvrtok
19. 5.
za Božie požehnanie pre Štefániu a rodinu 86
za Dary Ducha Svätého pre maturantov 63
Piatok
20. 5.
+ Ján, Mária a Ondrej 436
za Božie požehnanie pre rodiny 79
+ Jozef, Ľudmila a starí rodičia 65
Sobota
21. 5.
+ Ján a Oľga 195
+ Anton a rodičia z obidvoch strán 439
Nedeľa
22. 5.
Pondelok
23. 5.
+ Ignác Chromek 521
za duše v očistci 52
Utorok
24. 5.
za Božie požehnanie pre členov Ruže sv. Antona 91
+ Rastislav 415
Streda
25. 5.
+ Ján, Rozália a Anton 487
poďakovanie za 60 r. života, Peter 575
požehnanie rodiny Žuffovej 9
Štvrtok
26. 5.
+ Augustín a rodičia 343
Piatok
27. 5.
poďakovanie za 70 r., Irena 328
+ Irena a Jozef Kajan 361
+ Anna, Jozef a Tomáš 67
Sobota
28. 5.
+ Klárka 566
za Božie požehnanie pre Dušana 1003
Nedeľa
29. 5.
Pondelok
30. 5.
požehnanie rodiny Gandiovej a Bačovej 501
+ Tomáš, Berta a rodičia 23
Utorok
31. 5.
+ Augustína Regulyová 83
+ Ján, Emília a Michal 503/6
PozadiePozadiePozadie