Úmysly svätých omší - jún

25. mája o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Streda
1. 6.
za Božie požehnanie pre maturantov 655
+ Jozef, 10. výročie 499
za dary DS pre birmovancov 28
Štvrtok
2. 6.
+ Jozef a Terézia, syn a dcéra 117
Piatok
3. 6.
za členov bratstva BSJ
za Božie požehnanie pre manželov 369
za členov bratstva BSJ
Sobota
4. 6.
za Božie požehnanie pre Mareka, Andrejku a deti 454
+ Štefan, Žofia a súrodenci 543
+ Emanuel, Terézia a Alojz 29
Nedeľa
5. 6.
Pondelok
6. 6.
+ Ján a Mária 4
poďakovanie za 60 rokov života 29
Utorok
7. 6.
+ Daniela 447
poďakovanie za dožité roky jubilantky 184
Streda
8. 6.
poďakovanie za 85 r. života Anny a BP pri operácii 499
+ Štefan, Mária a rodičia 87
+ Miroslav 64
Štvrtok
9. 6.
za zdravie pre Gustáva 487
za Božiu pomoc pre rodinu 780
Piatok
10. 6.
za Božiu pomoc a dary DS pre synov 206
+ Anton, Terézia a Milan 601
+ Anna, Ján, Ľudmila a Jozef 65
Sobota
11. 6.
+ Anna, nedožitých 60 r. 241
+ Gustáv 180
Nedeľa
12. 6.
Pondelok
13. 6.
za Božiu pomoc pre obyvateľov Päťstovky 500
+ Michal a Mária 67
Utorok
14. 6.
poďakovanie za jubilantov Marián 45r. a Ľubica 40r. 637
+ Pavol 119
Streda
15. 6.
poďakovanie za 50 rokov Vladimír 639
+ Mariana, Pavol a rodičia 89
+ Ján a Katarína 62
Štvrtok
16. 6.
Piatok
17. 6.
+ Stanislav a rodičia 466
poďakovanie Rímskych pútnikov P. Bohu 218
za Božie požehnanie pre Jána, Štefana a Máriu 45
Sobota
18. 6.
+ Ladislav, ročnica 208
+ Alojz, 3. výročie 737
Nedeľa
19. 6.
Pondelok
20. 6.
+ Leonard, Jozef a Mária 663
+ Viliam, Mária, Ladislav a dobrodinci 10
Utorok
21. 6.
poďakovanie za 70 r. života 394
+ Ján a rodičia 545
Streda
22. 6.
+ Ján, Zuzana a rodičia 319
za Božiu pomoc a Dary DS pre Moniku s rodinou 491
+ Štefan a Mária 60
Štvrtok
23. 6.
+ z rodiny Hulejových a Domiňákových 119
+ Anna Štecová 700
Piatok
24. 6.
+ z rodiny Knapovej 543
+ Anna a Ignác 43
+ Jozef a Anna 77
Sobota
25. 6.
+ Anna, Emanuel a syn Dušan 35
Nedeľa
26. 6.
Pondelok
27. 6.
poďakovanie za 60 r. života 657
za Božie požehnanie pre Máriu 32
Utorok
28. 6.
+ rodičia Ján a Anna, Štefan a Mária 129
za Božiu pomoc pre Márie s rodinami 326
Streda
29. 6.
+ Apolónia a Mária 558
za Božie požehnanie pre rodinu Moresovú 6
Štvrtok
30. 6.
+ Jozef, Emília a Jaroslav 27
+ Mária a Ján Korčuška 180
PozadiePozadiePozadie