Úmysly svätých omší - júl

24. júna o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 7.
za členov bratstva BSJ
+ Juraj Staňo 503
za členov bratstva BSJ
Sobota
2. 7.
+ Zdena, 312
za duše v očistci
Nedeľa
3. 7.
Pondelok
4. 7.
+ Emília 611
poďakovanie za 52 r. manželstva 64
Utorok
5. 7.
+ Marta Lajšová 105
+ Stanislav Raška, ročnica 36
Streda
6. 7.
poďakovanie za 50 r. manželstva 485
za Božie požehnanie pre čl. Deviatnika N. Koniec 106
za BP pre rodinu Gašperovú a Obecajčíkovú 11
Štvrtok
7. 7.
+z rodiny Regulyovej, Lukáčikovej a Kovalčíkovej 242
+ Cecília a Terézia 108
Piatok
8. 7.
za členov bratstva BSJ
poďakovanie za 50 r. života 445
+ Ján, Emília a Jozef 24
Sobota
9. 7.
+ Dušan 499
+ Milan, ročnica 140
Nedeľa
10. 7.
Pondelok
11. 7.
+ Eduard a Mária 43
za dary DS pre rodinu Gogolákovú 67
Utorok
12. 7.
+ Ignác, Elena a Vladimír 366
+ Antónia a Júlia Regulyové 126
Streda
13. 7.
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 602
+ z rodiny Hulejovej 89
+ Janka 29
Štvrtok
14. 7.
+ František Tuka 384
za zdravie a BP pre rodiny Dušana, Michala a Dušana 293
Piatok
15. 7.
za zdravie pre Barborku 544
+ Žofia a Ján Kuboš 421
+ Ján, Mária a Ľudovít 27
Sobota
16. 7.
+ Milan, Severín a Mária 505
Nedeľa
17. 7.
Pondelok
18. 7.
+ Ivan 464
+ Eduard 34
Utorok
19. 7.
za zdravie a BP pre synov s rodinami 500
+ Marta a Alojz Letko 501
Streda
20. 7.
+ Ignác a Anna 43
+ Marián a Ľudovít 343
+ Jozef, Anna a Jozef 105
Štvrtok
21. 7.
+ Magdaléna 555
+ Eugen, František a Anna 489
Piatok
22. 7.
+ Vladimír 474
za BP a dary DS pre Mariku a Alexa 491
za Božie požehnanie pre rodinu 34
Sobota
23. 7.
poďakovanie za jubilantku Michaelu 63
poďakovanie za 50 r. syna Mareka 622
Nedeľa
24. 7.
Pondelok
25. 7.
poďakovanie za 70 r. života Antónia 491
+ Jozef a Anna 62
Utorok
26. 7.
+ Zuzana a Štefan Lukáčik 241
+ Antónia 500
za dobrodincov TOHTO CHRÁMU
Streda
27. 7.
+ Viliam, ročnica
+ Anna a Jozef 357
+ Michal a Magdaléna 51
Štvrtok
28. 7.
poďakovanie za 50 r. manželstva 579
+ rodičia a sestry s manželmi 184
Piatok
29. 7.
za Božie požehnanie pre Milana 447
za Božie požehnanie pre rodiny z oboch strán 79
Požehnanie pre rodinu Kakačkovú a Tarajovú 105
Sobota
30. 7.
+ Anna, Ignác, Rozália a deti 260
+ Jaroslav, ročnica 139
Nedeľa
31. 7.
PozadiePozadiePozadie