Úmysly svätých omší - august

25. júla o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Pondelok
1. 8.
ZBP pre syna, poďak. za 60 rokov 146
+ Nadežda a Pavol 28
Utorok
2. 8.
+ Margita 145
† Magdaléna, Rudolf, Albín (M) 346
Streda
3. 8.
+ Anton, Terézia, Milan 601
+ Juraj, Augustín, Roman 368
+ Milan 32
Štvrtok
4. 8.
+ Ignác, Anna 43
+ Ľubomír Hlavatý a rodičia 44
Piatok
5. 8.
BSJ
Za Božiu pomoc a dary DS pre vnúčatá 394
BSJ
Sobota
6. 8.
poďakovanie za 40 r. manželstva 86
+ Jozef, Mária, Augustína, Alojzia 326
+ Pavol, Jozef a Mária 49
Nedeľa
7. 8.
Pondelok
8. 8.
za Božiu pomoc pri operácii 443
za duše v očistci 67
Utorok
9. 8.
+ Ján 485
+ Jozefína 735
Streda
10. 8.
za Božiu pomoc v chorobe pre dcéru 485
poďakovanie za 70.r života Jozefa 686
+ František 29
Štvrtok
11. 8.
za BP pre Jána, Tamaru a Miroslava 229
za poď. za 18.r. vnučky 146
Piatok
12. 8.
+ rodičia a príbuzní 743
+ František Jašica 943
+ Dalibor
Sobota
13. 8.
+ Ján a Anna 443
+ syn Ivan 243
Nedeľa
14. 8.
Pondelok
15. 8.
Utorok
16. 8.
+ z rodiny Buchovej, Žatkovej a Margovej 500
+ z rodiny Kováčikových 63
Streda
17. 8.
poďakovanie za 45 r. spoločného života 743
za obrátenie syna 191
za BP pre Jána s rodinou 28
Štvrtok
18. 8.
+ Rudolf, Klementína, Ivetka 126
+ Jaroslav 27
Piatok
19. 8.
+ Štefan 711
+ z rodiny 514
za zdravie a BP pre Antoniu s deťmi 10
Sobota
20. 8.
+ Erika (5.výr) 128
Nedeľa
21. 8.
Pondelok
22. 8.
+ Eduard a Mária 43
+ Magdaléna a Vendelín 13
Utorok
23. 8.
za zdravie a požehnanie pre Máriu Bačovú 328
poďak. za 82 r. života Daniel 30
Streda
24. 8.
+ Marián 504
+ Anna a Jozef, Terézia a Štefan 357
za dary DS pre Jozefov 9
Štvrtok
25. 8.
poď. za 50 r. Roman a BP pre rodinu 366
za BP pre našich duchovných otcov 491
Piatok
26. 8.
+ Mária Obrinčáková 711
poďak. za 50 r. spoločného života 476
+ Jozef a Emília 27
Sobota
27. 8.
+ Ján a Anna Nákačka 241
+ Ignác, Anna a Martina 527
Nedeľa
28. 8.
Pondelok
29. 8.
poďak. za 70 r. života 466
Utorok
30. 8.
poďak. za 80 r. života 445
požehnanie pre Tomáša 501
Streda
31. 8.
+ Jozef a Mária 499
+ Pavlína, Jozef 44