Úmysly svätých omší - september

25. augusta o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Štvrtok
1. 9.
+ Jozef, Mária a Leonard 663
poďak. za 50 r. manžela 46
Piatok
2. 9.
BSJ
+ z rodiny 369
BSJ
Sobota
3. 9.
za B. pož. pre Tobiáša pri štúdiách 700
za duše v očistci 29
Nedeľa
4. 9.
Pondelok
5. 9.
za B.p. pre Tomáša a Máriu 656
+ Mária a Michal 67
Utorok
6. 9.
+ Vladimír 465
+ Ján 138
Streda
7. 9.
+ z rod. Blahutová 730
+ Ondrej 146
za zdr. a B. pož. pre rod. Heleny Žuffovej 13
Štvrtok
8. 9.
+ Tomáš, Magdaléna a rodičia 254
+ Antonia 487
Piatok
9. 9.
Zdr a B.p. pre Olivera 503
+ Augustín Šeling 34
+ Ondrej, Mária, Matej, Mária 77
Sobota
10. 9.
Poďak. za mamku Helenu 187
Nedeľa
11. 9.
Pondelok
12. 9.
+ Jozef, Mária a Anton 439
+ Ján a Júlia 6
Utorok
13. 9.
+ Eduard 777
poďak. za 50 r. dcéry 200
Streda
14. 9.
+ Daniel a rodičia 155
za členov ruže Sedembol. PM
+ rodičia Margita a Ladislav a rodičia 53
Štvrtok
15. 9.
Piatok
16. 9.
za zdravie a požehn. pre vedúceho a pracovníkov 663
+ Jozef a Mária 338
zdr. a B. pož. a pomoc Panny Márie pre Mareka s rod. 47
Sobota
17. 9.
B. pož. pre rod. Hučalovú 326
Nedeľa
18. 9.
Pondelok
19. 9.
+ Rudolf Piták a rodičia 505
+ Štefan, Žofia, a Jozef 45
Utorok
20. 9.
požehn. pre dobrodinca Viliama 544
+ Ján, Terézia, Ondrej a Veronika 491
Streda
21. 9.
+ Ján 581
B. pož. pre manželov a rodiny 79
za dary DS pre rod. Jozefa Žuffu 9
Štvrtok
22. 9.
+ Anna, Klement a synovia 117
+ z rod. Žuffovej a Gvorovej 394
Piatok
23. 9.
za zdr. a B. pož. 423
+ Florián a Mária 689
poďak. za úrodu 29
Sobota
24. 9.
+ Anton a Mária Kulošťák 489
Poďak. za 93 r. života matky 20
Nedeľa
25. 9.
Pondelok
26. 9.
+ Juraj a rodičia 108
+ Jozef Žuffa 31
Utorok
27. 9.
+ Zoltán a Rudolf 264
+ Eduard a Mária 43
Streda
28. 9.
za dary DS pre Júliu a Natáliu
+ Emil 558
požehnanie Vilmy a Milana 53
Štvrtok
29. 9.
Zdr. a B. pož. pre deti, vnúčatá a pravnúčatá 310
poďak. za 60 r. života 504
Piatok
30. 9.
+ Terézia, Daniel a Anton 464
za B. pož. pre rodiny 127
+ rodičia a starí rodičia 9
PozadiePozadiePozadie