Úmysly svätých omší - november

25. októbra o 0:00
DeňNižnáZemianska Dedina
Utorok
1. 11.
Streda
2. 11.
+ Jozefa Regulyová
Štvrtok
3. 11.
+ Jozef a rodičia 434
+ Alojz Glonek 489
Piatok
4. 11.
za členov BSJ
+ z rod. Regulyovej 126
BSJ
Sobota
5. 11.
+ Ján 485
+ Ľudovít a Etela 11
Nedeľa
6. 11.
Pondelok
7. 11.
za duše v očistci 491
+ z rod. Žuffovej a Klocháňovej 2
Utorok
8. 11.
+ Emanuel, Mária a rodičia 505
za B. pomoc pre Janku 63
Streda
9. 11.
+ Milan a rodičia 56
+ Ján Turčák 423
+ z rod. Žuffovej a Gašperovej 105
Štvrtok
10. 11.
+ Štefan, Anna a starí rodičia 445
za B. pož. pre krstné a birmovné deti 566
Piatok
11. 11.
+ Michal a rodičia 504
+ Alojz, Terézia a Jozef 606
za B. pož. rod. Gašperovej a Obecajčíkovej 107
Sobota
12. 11.
poď. za 60 r. Milan a prosba o pož. rodiny 139
poď. za 40 r. Ľuboša 733
Nedeľa
13. 11.
Pondelok
14. 11.
+ Ján, Žofia, Jaroslav Dedinský 533
za kňazov vo farnosti 29
Utorok
15. 11.
+ z rodiny 500
+ Marek a Erika 491
Streda
16. 11.
+ Milan a rodičia 568
+ Ondrej, Ivan a Jozef 146
+ Alojz, Mária a Danka 48
Štvrtok
17. 11.
+ Pavol a Mária 125
za B. pož. a ochranu pre Heňu, Mirku a Janku 571
Piatok
18. 11.
+ manžel s rodinou 485
+ Eduard a Mária 43
+ Berta a Tomáš 2(3)
Sobota
19. 11.
poďakovanie 663
+ z rod. Barancovej, Chladnej a Korčuškovej 191
Nedeľa
20. 11.
Pondelok
21. 11.
+ Mária a rodičia 426
za dobrodincov chrámu 29
Utorok
22. 11.
Zdr. a B. pož. pre deti a vnúčatá
za B. pož. pre rodinu s deťmi a vnúčatami 664
Streda
23. 11.
zdr. a B. pomoc pre kňaza Martina 346
B. pož. pre rodiny z oboch strán 79
Zdr. a B. pož. rod. Mariana Kovalíka 82
Štvrtok
24. 11.
+ Florián, Jozefína a deti 86
+ Mária Loffajová a syn 169
Piatok
25. 11.
+ Helena, Ľudovít, bratia a sestra 568
+ Jozef Žuffa 260
+ Ján, Mária, Jozef 10
Sobota
26. 11.
+ Ignác a Anna 43
poďak. za 50 r. manželstva Eva a František 491
Nedeľa
27. 11.
Pondelok
28. 11.
za rodiny Združenia Zázračnej medaily 491
+ rodičia, st. rodičia a Tomáš 67
Utorok
29. 11.
+ Peter a Mária 419
+ Margita Šrobová 487
Streda
30. 11.
+ Pavol, rodičia a st. rodičia 483
za B. pož. pre deti a vnúčatá 439
+ Tomáš, Berta a rodičia 23
PozadiePozadiePozadie