Úmysly svätých omší - máj

24. apríla
DeňNižnáZemianska Dedina
Pondelok
1. 5.
B. pož. pre manžela 566
+ Mária 32
Utorok
2. 5.
+ Pavol a Justína 256
za členov ruže Sv. Bernadety 521
Streda
3. 5.
+ rodičia a súrodenci 501
B. pož. pre Olivera a Janku 102
Štvrtok
4. 5.
+ Terézia a Ondrej 306
+ Jozef a Mária Krúpoví 214
Piatok
5. 5.
BSJ
poďak. za 85 r. života Cecília 310
BSJ
Sobota
6. 5.
požehnanie miništrantov
Zdr., B.p. a ochranu PM pre Jána a Justínu 47
Nedeľa
7. 5.
Pondelok
8. 5.
+ Jozef, Terézia a Jozef 489
Dary DS pre: Peter, Branislav, Sára, Kristína 28
Utorok
9. 5.
+ rodičia Jozef a Mária 689
+ Viera 118
Streda
10. 5.
B. pož. pre kvetinárky (dobrodincov) 218
+ Rastislav 415
+ rodičia, manžel a svokrovci 10
Štvrtok
11. 5.
poďak. za 66 r. života - Peter 568
+ Vlasta 558
Piatok
12. 5.
+ Štefan, Jaroslav a Juraj 639
poďak. za 35 r. dvojičiek Janka a Mária 609
+ Tomáš, Berta a rodičia 23
Sobota
13. 5.
Poďak. za 80 r. života Viktor 145
za zdr. a B. pož. pre Irenu 764
Nedeľa
14. 5.
Pondelok
15. 5.
+ z bytovky 500
Zdr a B.p. pre manželov Martu a Cyrila 6
Utorok
16. 5.
za potrebné milosti pre manžela a deti 445
poďakovanie 50 r. manželstva Ján a Oľga 454
Streda
17. 5.
+ Stanislav 664
+ Anton a 4 rodičia 504/5
Zdr a B.p. pre rod. Vasekovú (Miladu) 81
Štvrtok
18. 5.
Piatok
19. 5.
+ Mária Belopotočanová, ročnica 426
+ Antonia (ročnica) 91
+ Emanuel, Žofia a Augustín 4
Sobota
20. 5.
požehn. pre elektrikárov Andreja, Petra a Antona 218
+ Roman 230
Nedeľa
21. 5.
Pondelok
22. 5.
+ Rudolf a rodičia 264
Dary DS a B. pož. pre deti a vnúčatá 4
Utorok
23. 5.
+ z rod. Hučalovej a Bednárikovej 194
+ Ján a rodičia 545
Streda
24. 5.
poďak. za 70 r. Mária 637
+ Alexander a Žofia 181
Poďak. za B. milosti a dary pre Antoniu 20
Štvrtok
25. 5.
B. pož. pre členov PM Pomocnice 392
Prosba o B. pož. pre rod. Zvarová 103
Piatok
26. 5.
+ Eduard a Mária 43
poďakovanie na počesť sv. Antona 126
+ Eduard, Mária a st. rodičia 51
Sobota
27. 5.
+ Ján Kičin (20. výr.) 86
+ z rod. Kajanovej a Zemanovej 513
Nedeľa
28. 5.
Pondelok
29. 5.
+ Daniel a rodičia 498
+ Terézia, Jozef, Anna 45
Utorok
30. 5.
Zdr a B.p. pre rodiny 672
+ Ján a Cecília 295
Streda
31. 5.
Zdr a B.p. Marty 1003
Poďak. za 20 r. manželstva Erik a Kristína 328
za dar živej viery a Dary DS pre rod. Mojšovú 67
PozadiePozadiePozadie