Úmysly svätých omší - jún

25. mája
DeňNižnáZemianska Dedina
Štvrtok
1. 6.
za členov Ruže Matky ustavičnej pomoci 55
za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá 558
Piatok
2. 6.
za členov Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
+ Júlia Regulyová, ročnica 91
za členov Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota
3. 6.
poďakovanie za dožité roky mamy 184
+ manžel a rodičia 2
Nedeľa
4. 6.
Pondelok
5. 6.
+ Slavomír 469
+ Eduard, Jozef a Helena 34
Utorok
6. 6.
poďakovanie za 55 r. manželstva 445
za Božiu pomoc pre rodinu 63
Streda
7. 6.
+ Jozefína a Ján 735
poďakovanie za zdravie a 70 r. života Barbora 501
za Božie požehnanie pre birmovných rodičov 28
Štvrtok
8. 6.
Piatok
9. 6.
+ Ladislav 502
poďakovanie a prosba o BP pre Máriu 664
+ Jozef Čierny 628
Sobota
10. 6.
+ Eugen 489
+ Alexander Darnay 326
Nedeľa
11. 6.
Pondelok
12. 6.
+ Ján a Mária 4
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Heleny Žuffovej 13
Utorok
13. 6.
za Božiu pomoc pre ťažko chorú dcéru 434
za zdravie Barborky
Streda
14. 6.
+ Božena, ročnica 498
poďakovanie za 90 r. Justíny (ž) 644
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sitekovú 32
Štvrtok
15. 6.
poďakovanie za 60 r. Anny 217
+ Ján a Anna 415
Piatok
16. 6.
+ Augusta 16
za Božie požehnanie a zdravie pre deti a vnúčatá 504
+ Jozef a Anna 77
Sobota
17. 6.
+ Vladimír 465
Nedeľa
18. 6.
Pondelok
19. 6.
+ manžel Pavol 119
za zdravie a Božie požehnanie pre Antoniu a deti 10
Utorok
20. 6.
+ Eduard 777
za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá 369
Streda
21. 6.
poďakovanie za 45 rokov Štefan 622
poďakovanie za 50 r. manželstva Marian a Ažbeta 487
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gogolákovú 67
Štvrtok
22. 6.
+ Jozef, Emília a Jaroslav 27
+ Jozef, rodičia a rodina 543
Piatok
23. 6.
+ František a Helena 295
+ Pavol, rodičia a starí rodičia 483
za duše, na ktoré si nikto nespomína 6
Sobota
24. 6.
+ Ján 485
+ z rodiny Jaňákovej 108
Nedeľa
25. 6.
Pondelok
26. 6.
+ Vincent a Anna 501
+ Ondrej 77
Utorok
27. 6.
+ Cyril 360
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 127
Streda
28. 6.
za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku s rodinou 632
+ Zdena 312
+ Štefan a František 14
Štvrtok
29. 6.
Piatok
30. 6.
+ Anton Reguly 422
+ Ján, ročnica 485
za Božie požehnanie a zdravie pre manželov Filipa a Andreu 29
PozadiePozadiePozadie