Úmysly svätých omší - september

25. augusta
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 9.
za členov Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 439
BSJ
Sobota
2. 9.
+ Mária Hochlová 622
+ Jozefa a František Reguly 87
† Jozef, Mária, Pavol 49
Nedeľa
3. 9.
Pondelok
4. 9.
za zdravie a Božie požehnanie pre Janu 368
† Jozef, Mária a st. rodičia 64
Utorok
5. 9.
za zdravie vnuka Filipa 695
za zdravie a Božie požehnanie pre manžela 683
Streda
6. 9.
+ Mária a Peter 419
+ Anton Kulošťák 489
† Anna, Jozef, Tomáš 27
Štvrtok
7. 9.
za Božiu pomoc pre syna v chorobe 707
+ Anna Pavlingová 568
Piatok
8. 9.
za zdravie a Božiu pomoc pre bratov a sestry 8
+ Viktor 689
Zdr. a Božie požehnanie pre Máriu s rod. 4
Sobota
9. 9.
+ Anna Nákačková 241
za Božiu pomoc pre Emíliu 499
Nedeľa
10. 9.
Pondelok
11. 9.
poďakovanie za dožité roky Mamy 187
Zdr. a Božie požehnanie pre rod. Zarevúcky 80
Utorok
12. 9.
+ Jozef a Karin 485
+ Štefan 764
Streda
13. 9.
za zdravie a Božie požehnanie pre manžela a deti s rodinami 566
+ rodičia a syn 735
Dary DS pre vnúčatá 13
Štvrtok
14. 9.
za Božie požehnanie a zdravie pre otca 126
poďakovanie za 50 r. manželov Mária a Daniel Pazúrik 624
Piatok
15. 9.
za členov Ruže Sedembolestnej Panny Márie
Zdr. a Božie požehnanie pre dcéru 62
Sobota
16. 9.
za Božie požehnanie pre Tamaru 229
Nedeľa
17. 9.
Pondelok
18. 9.
Poďakovanie za životné jubileum Heleny 138
Za duše v očistci 13
Utorok
19. 9.
+ Peter a Johana 516
+ Rudolf a rodičia 505
Streda
20. 9.
+ Mária Ondrušová 358
za Božie požehnanie pre Moniku a jej rodinu 491
† Michal, Mária 67
Štvrtok
21. 9.
+ rodičia, manžel a syn 514
+ Ján Kuboš, ročnica 504
Piatok
22. 9.
za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetku 43
+ Mária 295
Zdr. a Božie požehnanie pre rod. Dedinský 34
Sobota
23. 9.
+ Milan Pazúrik, ročnica 624
za zdravie a Božie požehnanie pre synov s rodinami 500
Nedeľa
24. 9.
Pondelok
25. 9.
+ Juraj a rodičia 108
Božiu pomoc pre chorých 20
Utorok
26. 9.
požehnanie pre rodinu 353
+Jjozef a Jozefína, bratia a sestry 310
Streda
27. 9.
+ Ján Farkašovský, kňaz a rodičia 89
+ Ľudmila 255
† Tomáš, Terézia 51
Štvrtok
28. 9.
+ páter Matej Protáz Koleják 83
+ z rodiny Orčovej a Šelingovej 487
Piatok
29. 9.
+ z rodiny Bolibruchovej a Mikulášikovej
+ Emil 558
Zdr. a Božie požehnanie pre Jána s rodinou 28
Sobota
30. 9.
za Božiu pomoc pre rodiny z oboch strán 79
Bg