Úmysly svätých omší - november

25. októbra
DeňNižnáZemianska Dedina
Streda
1. 11.
Štvrtok
2. 11.
† Štefan 437
† Júlia Kočnerová 46
† Ľudovít a Etela 11
Piatok
3. 11.
BSJ
† z rod. Regulyovej 475
BSJ
Sobota
4. 11.
† z rod. Garajovej a Šrobovej 4
† Ján, Žofia, Jaroslav Dedinský 533
† Jozef, Mária a Pavol 49
Nedeľa
5. 11.
Pondelok
6. 11.
† Eduard a Mária 43
† z rod. Kubošovej a Dedinskej 32
Utorok
7. 11.
† František a rodina 491
za duše v očistci
Streda
8. 11.
za ťažko chorú dcéru Adrianu 434
† z rod. Hučalovej a Obrimčákovej 326
zdr. a B pomoc pre Antoniu s deťmi 10
Štvrtok
9. 11.
† Milan 56
za zdravie a BP pre Evku s rod. 86
Piatok
10. 11.
poďak. za zdravie 498
za BP v chorobe 295
za B. pož. a zdravie pre rod. Mareka Žuffu 80
Sobota
11. 11.
† Jozefína a Michal 200
† Ondrej 146
Nedeľa
12. 11.
Pondelok
13. 11.
† Jozef Frolek 218
za zdr. a BP pre syna a rodinu 45
Utorok
14. 11.
† Ján Kičin 86
za Božiu ochranu a dary DS pre Vlastu s rodinou 384
Streda
15. 11.
zdr a B. pož. Renáty 145
† Emanuel, Anna Reguly a syn Dušan 18
† Alžbeta 4
Štvrtok
16. 11.
† Oľga Paľová 676
za BP pri skúškach 63
Piatok
17. 11.
poďak. za 30 r. Andreja 126
† rodičia Švedoví a Kubincoví 363
Tomáš a Berta 23
Sobota
18. 11.
† Eugen 489
† Mária 205
Nedeľa
19. 11.
Pondelok
20. 11.
† Jozef Žuffa 260
za zdr. pre Jána 45
Utorok
21. 11.
† Jarmila a Eduard Reguly
† Jozef, Daniela a rodičia 260
Streda
22. 11.
† Ján 485
† Štefan a Žofia, František a Emília 543
Výročie posviacky chrámu
Štvrtok
23. 11.
† Eva, Marta a rodičia 515
poďak. za 40 r. života Lucia 256
Piatok
24. 11.
† Blahutoví 730
† rodičia Jozef, Mária a st. rodičia 483
za zdr. a BP pre synov s rodinami 29
Sobota
25. 11.
† Cecília a Ľudovít Bednár 356
† Daniel a rodičia 155
Nedeľa
26. 11.
Pondelok
27. 11.
za B. pož. pre rodiny prijímajúce kaplnku Zázračnej medaily 500
† Tomáš a Terézia 56
Utorok
28. 11.
† Anna Dulíková 463
† bratia Jozef a Stanislav 243
Streda
29. 11.
† rodičia a Milan 591
† Alojz, Terézia, a Jozef 606
† Jozef, Emília, Jozef 60
Štvrtok
30. 11.
poďak. za 50 r. života syna 439
† Ján a Mária Korčuška 180
Bg