Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

PRE BIRMOVANCOV, ale nie len pre nich...

11. januára o 1:04 (Posledná úprava 11. januára o 1:05)

Nech sa páči: 25 tém vybratých zo Starozákonných biblických príbehov.

Odporúčam postupne čítať, onedlho ponúkneme možnosť spločnej diskusie na jednotlivé príbehy, lebo každý prináša skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie...

Vyhodnotenie Advent 2021 v Nižnej

24. decembra 2021 o 10:12

Počas ranných sv. omší sme prostredníctvom 22 príhovorov mohli lepšie spoznať sv. Jozefa – veľmi dôležitú postavu v dejinách spásy.

Na konci každej sv. omše boli zverejnené 2 otázky na ktoré sa dalo elektronicky odpovedať vždy do polnoci daného dňa. Ako to dopadlo a aké boli otázky? Všetko je v prílohe...

Synoda o synodalite

7. novembra 2021 o 15:52 (Posledná úprava 10. januára o 19:38)

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy zapojiť do Synody o synodalite.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

 

Pre prvoprijímajúcich

23. októbra 2021 o 22:45

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom druhácke učivo súvisiace s prípravou na prvé sv. prijímanie. Keď to pandemické okolnosti dovolia pozveme Vás na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách. 

Pre birmovancov

13. októbra 2021 o 12:14

Na ceste k dospelosti zbierame vedomosti a skúsenosti tak, aby sme mali

1. poznanie      2. podľa neho žili      3. vedeli ho obhájiť     4. dokázali ho odovzdať

Každé priebežné preskúšanie zahŕňa tieto štyri podmienky. Verím, že to bude príjemný rozhovor o tom, čo určite netreba nevedieť.

Ak nevieš odpovede na otázky 1 – 76, pomôže ti materiál z prípravy na prvé sv. prijímanie. Odpovede si zoštylizuj tak, aby si im rozumel. Tvoje odpovede by nemali byť detské, ale na úrovni dospievajúceho kresťana.

Príhovory pápeža Františka

18. septembra 2021 o 18:59 (Posledná úprava 20. septembra 2021 o 8:30)

Všetky príhovory pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku v jednom dokumente? Presne tak

Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu:

https://bit.ly/3zaqNyc

Prihláška na prípravu k prijatiu sviatostí (sv. spoveď a Eucharistia)

4. septembra 2021 o 22:16 (Posledná úprava 13. októbra 2021 o 11:45)

Nech sa páči: vytlačiť, prečítať, vypísať a odovzdať.

Prihláška na birmovku

27. augusta 2021 o 8:07 (Posledná úprava 28. augusta 2021 o 20:59)

Žiaci našej farnosti, ktorí teraz nastupujú do 7. ročníka ZŠ, môžu sa zapojiť do prípravy na birmovku. Starší sa prihlasovali pred rokom. Nakoľko epidemiologická situácia nedovoľovala v minulom šk. roku účasť na bohoslužbách, prípravou sa začneme intenzívnejšie zaoberať teraz. Viac informácií získate na mládežníckych sv. omšiach v stredu v Zemianskej Dedine a v piatok v Nižnej. Prihlášku na birmovku môžete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz: Prihláška na birmovku

PozadiePozadiePozadie