Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze

DUCHOVNÁ KYTICA

31. júla o 13:07

Zapojme sa do prípravy duchovnej kytice pre pápeža Františka. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. 

Program Apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensko

24. júla o 21:23 (Posledná úprava 24. júla o 21:26)

Program Apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensko
Vatikán 21. júla (TK KBS) Tlačové stredisko Svätej stolice dnes na poludnie zverejnilo program Apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko, 12.-15. septembra 2021. Program prinášame v plnom znení.

 

Nedeľa 12. septembra 2021
BRATISLAVA

15:30
Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

15:30
Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave

16:30
Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
Príhovor Svätého Otca

17:30
Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

 

Pondelok 13. septembra 2021
BRATISLAVA

09:15
Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave

09:30
Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne" Prezidentského paláca v Bratislave

10:00
Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave
Príhovor Svätého Otca

10:45
Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave
Príhovor Svätého Otca

16:00
Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave

16:45
Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave
Príhovor Svätého Otca

18:00
Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

18:15
Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

 

Utorok 14 septembra 2021
BRATISLAVA - KOŠICE - PREŠOV - KOŠICE - BRATISLAVA

08:10
Odlet do Košíc

09:00
Prílet na letisko v Košiciach

10:30
Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove
Homília Svätého Otca

16:00
Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach
Pozdrav Svätého Otca

17:00
Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach
Príhovor Svätého Otca

18:30
Odlet do Bratislavy

19:30
Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

 

Streda 15 septembra 2021
BRATISLAVA - ŠAŠTÍN - BRATISLAVA - RÍM

09:10
Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

10:00
Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v
Šaštíne
Homília Svätého Otca

13:30
Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

13:45
Odlet do Ríma

15:30
Prílet na medzinárodné letisko v Ríme (Ciampino)

PÁPEŽ FRANTIŠEK OD 12. DO 15. SEPTEMBRA PRICESTUJE NA NÁVŠTEVU SLOVENSKA

10. júla o 20:01

Svätý Otec František 4. júla oficiálne oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Urobil tak po príhovore a modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Zároveň ohlásil, že predtým navštívi Budapešť, kde bude predsedať záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu.

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána pápež František po udelení požehnania uviedol: „Mám radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu.”

Na okamžitú radostnú reakciu skupiny slovenských pútnikov, prítomných na Námestí sv. Petra so štátnymi vlajkami, zareagoval Svätý Otec spontánnymi slovami: „Tamtí Slováci sú spokojní!

Ďalej pokračoval: „[Prídem 12. septembra] popoludní. Pred tým budem koncelebrovať v Budapešti záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu. Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich. Modlime sa všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“

Zdroj: TK KBS

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

18. júna o 8:10 (Posledná úprava 18. júna o 12:40)

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

Hlasovaním sme POMOHLI

6. júna o 8:24 (Posledná úprava 18. júna o 12:37)

Projekt obnovy kazateľnice vo farskom kostole v Starej Ľubovni VYHRAL s počtom hlasov

16 390 (o 2 viac ako Uhrovec...)  ĎAKUJEME!

 

Veľmi Vás prosím, v mene našich farníkov a aj vo svojom, o podporu hlasovania  formou zverejnenia v oznamoch, na stránke farnosti, povzbudením alebo cez svojich príbuzných a známych, cez sociálne siete, vlastné kontakty...

 

Naša farnosť Stará Ľubovňa bola vybratá do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB  Poklady Slovenska. Z 329 návrhov/prihlášok sa do finále dostalo 9, medzi nimi je aj naša farnosť s projektom reštaurovania barokovej kazateľnice z Farského kostolaHlasovanie o tom, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie, prebieha do 15. júna 2021  na www.nadaciavub.sk/poklady  (https://www.nadaciavub.sk/poklady)Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je jeho majetkom. Keďže ide o našu pamiatku, chceme Vás požiadať o spoluprácu pri spropagovaní hlasovania za našu pamiatku podľa svojich možností. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva však na nás  našich priaznivcoch. Veľmi Vás prosíme, aby sme sa čím viacerí zapojili do hlasovania a povzbudili aj iných.

 

Ďakujeme, s vďakou

Pavol Lacko, farár , dekan v Starej Ľubovni

MiniDigi (Vypni telku, zapni seba!)

23. mája o 0:57 (Posledná úprava 23. mája o 16:05)

Pozývame všetky deti a ich rodičov zapojiť sa do kampane Erka MiniDigi, ktorý nadväzuje na kampaň Vypni telku, zapni seba!
Chceme sa spoločne snažiť nachádzať správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe, pretože digitálna miernosť je čnosťou zajtrajška.
Program bude prebiehať od pondeloka do piatka . Začíname o 16:00 hod. v komunitnom a materskom centre, pokračujeme vo farskej záhrade. Po skončení programu deti s animátormi pôjdu na večernú svätú omšu. Presný program a témy sú v pozvánkach pri vstupe do kostola a na webovej stránke.
V rámci dodržiavania pandemických opatrení prosíme nahlásiť účastníka emailom alebo na tel. čísle uvedenom v pozvánkach.

Verejné slávenie bohoslužieb OBNOVENÉ

1. mája o 9:31 (Posledná úprava 1. mája o 10:26)

V Nižnej 60 osôb, v Zemianskej Dedine 20 osôb

vo farskej záhrade v nedeľu o 10:30 kľudne aj 500 osôb

nech sa páči. 

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

11. apríla o 8:13
Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3