Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

Chlieb, kečup a špekačky

31. mája o 21:00

Chlieb, kečup a špekačky - to je kombinácia, ktorá nám pripomína, že je tu čas radostných stretnutí pri ohni, gitarových piesní, neúnavných naháňačiek, rozhovorov a všelijakých futbalových prihrávok. Približne takto to vyzeralo v posledný májový večer po detskej sv. omši v našej farskej záhrade.  

Cesta svetla

22. mája o 20:38

"Počuli ste všetci? Veľký div sa stal: Ježiš žije, Ježiš žije! Všade rozprávaj!" V pôstom období sme v našej farnosti zorganizovali deťmi dramatizovanú Krížovú cestu. A preto nesmela chýbať ani veľkonočná - deťmi dramatizovaná pobožnosť - Cesta svetla. Ďakujeme všetkým zúčastneným - hercom, spevákom, hudobníkom, osobitne p. katechétke Vierke a p. Mihokovej za pomoc pri obliekaní hercov do kostýmov, p. zbormajsterke Martine za hudbu k pobožnosti a technikom za parádne ozvučenie. Pridávame pár záberov.  

13. máj a púť detí do Rio de Klin

16. mája o 12:29

V sobotu 13. mája sme sa stretli spolu s prvoprijímajúcimi deťmi, miništrantami a detským spevokolom (spolu takmer 70 účastníkov) - ponajprv vo farskej záhrade, kde nás čakalo 11 stanovíšť rôznych športových aktivít. Následne sme sa autobusmi presunuli do farnosti Klin, odkiaľ sme putovali až k soche Pána Ježiša a sv. Jána Pavla II. Cestou sme sa pomodlili posvätný ruženec. V kaplnke celý program vyvrcholil sv. omšou, po ktorej nás čakalo menšie občerstvenie a návrat domov. Pár záberov prikladáme a ďakujeme všetkým za požehnaný čas.

Stretnutie miništrantov a Ludźmierz

9. mája o 15:56

Májové stretnutie miništrantov sa nieslo v duchu vďačnosti za spoločenstvo. Množstvo športových aktivít, spoločné modlitby i putovanie, ktorého cieľom sa tento krát stala Ružencová záhrada a Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Márie Panny v Ludźmierzi. Vďační Bohu za službu pre farnosť i službu pri Pánovom oltári. 

Veľkonočné trojdnie a Nedeľa Božieho milosrdenstva

17. apríla o 10:57

"Klaňajme sa nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný."

Služby lektorov na Veľkonočné sviatky 2023

1. apríla o 20:30

Služby sú zadelené podľa stabilného týždenného rozpisu. Ak lektor nemôže prísť na zadelenú lekciu, dohodne si v dostatočnom predstihu náhradu.

Štvrtok Svätého týždňaMária Tuková 
Zuzana Regulyová 
Darina Tuková
Piatok utrpenia Pána
liturgia hodín (ráno)
Jana Černá
Darina Feriancová
Piatok utrpenia PánaAnna Maceková
Helena Jakubovičová
Svätá sobota
liturgia hodín (ráno)
Mário Kubas
Jarmila Polgárová
Svätá sobotaJana Černá
Michal Tuhý
Paulína Labdíková
Dalibor Hučala
Jana Krúpová
Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
Skupina číslo 3
Pondelok vo Veľkonočnej
oktáve
Pondelkové skupiny
podľa dohody

Dramatizovaná pobožnosť Krížovej cesty na 5. pôstnu nedeľu 2023

27. marca o 11:11

Pane Ježišu, aj my deti prichádzame k Tebe, aby sme Ťa sprevádzali na Krížovej ceste. Daj, nech je náš život Tebe na slávu, nám na spásu, naším rodičom a blízkym nech je na radosť a svetu na osoh. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Spoločnou cestou k 1. sv. prijímaniu a tiež k sviatostnému životu detí.

9. marca o 11:58

Milí rodičia prvoprijímajúcich deti,

aj touto cestou vás srdečne pozývam na najbližšie stretnutie rodičov, ktoré bude v utorok 21.3. 2023 so začiatkom o 18:45 - komu sa nedá prísť v utorok, môže prísť v sobotu 25.3. o 18:45. Prosím o účasť v jednom z týchto termínov.  

Obsahom najbližšieho stretnutia bude katechéza, ale aj diskusia k organizovaniu Slávnosti 1. sv. prijímania (vaše návrhy a prípadné rozdelenie služieb: foto, výzdoba,..).

Zároveň sa dohodneme na termínoch preskúšania otázok z 3. ročníka, ktoré nájdete v prílohe tejto správy.

Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán T

PozadiePozadiePozadie