Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze

Advetný kvíz

29. novembra o 8:27 (Posledná úprava 29. novembra o 8:28)

Odpovede na otázky položené počas rorátnych svätých omší posielajte cez formulár dustupný na nasledujúcom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-WOx932EP4ELMSpby06XOUMkQJdReg7XLTlljm_EuSkJ2g/viewform

Zákaz verejných bohoslužieb

24. novembra o 22:15 (Posledná úprava 26. novembra o 16:23)

Sväté omše sú s verejnou účasťou veriacich od 25.11. zakázané

sväté omše vo štvrtok, v piatok a v sobotu (25. - 27. 11. 2021) odslúžime online v čase ako boli pôvodne oznámené .

V nedeľu 28.11. 2021  bude sv. omša vysielaná online z farského kostola o 9:00.

Po sv. omši bude farský kostol otvorený k súkromnej modlitbe do 15:30. Môžete si priniesť adventné vence k požehnaniu.

Požehnanie adventných vencov "v rámci individuálnej pastorácie" na 1. adventnú nedeľu:

pred obecným úradom v Nižnej o 10:00

v Zemianskej Dedine v kostole 10:15 - 11:30 (+ možnosť sv. spovede a sv. prijímania)

v Nižnej v kostole 13:00 - 15:00 (+ možnosť sv. spovede a sv. prijímania)

SYNODA O SYNODALITE

7. novembra o 15:52

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy zapojiť do Synody o synodalite.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

 

Covid opatrenie v Zemianskej Dedine

29. októbra o 11:11 (Posledná úprava 9. novembra o 8:33)

Drahí veriaci, bratia a sestry v Zemianskej Dedine,

Z dôvodu akútneho šírenia ochorenia covid 19 sme nútení v našom kostole pristúpiť k novým opatreniam. Aby sme nemuseli kostol úplne zavrieť prejdeme do režimu IBA OČKOVANÍ – ktorý dovoľuje maximálne 100 účastníkov na sv. omši. Pre porovnanie: V režime základ môžu byť vzhľadom na plochu kostola iba 4 účastníci. Za tých, ktorí sú v karanténe, alebo sú pozitívni, hľadáme adekvátne zastúpenie. Zatiaľ bude kostol otvárať pán farár. Ďakujeme za trpezlivosť a zodpovedný prístup. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Pre prvoprijímajúcich

23. októbra o 22:45

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom druhácke učivo súvisiace s prípravou na prvé sv. prijímanie. Keď to pandemické okolnosti dovolia pozveme Vás na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách. 

Pre birmovancov

13. októbra o 12:14

Na ceste k dospelosti zbierame vedomosti a skúsenosti tak, aby sme mali

1. poznanie      2. podľa neho žili      3. vedeli ho obhájiť     4. dokázali ho odovzdať

Každé priebežné preskúšanie zahŕňa tieto štyri podmienky. Verím, že to bude príjemný rozhovor o tom, čo určite netreba nevedieť.

Ak nevieš odpovede na otázky 1 – 76, pomôže ti materiál z prípravy na prvé sv. prijímanie. Odpovede si zoštylizuj tak, aby si im rozumel. Tvoje odpovede by nemali byť detské, ale na úrovni dospievajúceho kresťana.

Októbrová výzva

2. októbra o 0:44 (Posledná úprava 2. októbra o 21:41)

AKTIVITA, ktorú ponúkame všetkým, ktorí raz chcú byť "duchovne dospelí":

Október je Ružencovým mesiacom i mesiacom úcty k starším. Vytvor partiu 3 - 5 birmovancov, navštívte starých rodičov a spolu sa pomodlite. Z aktivity urob fotku a napíš komentár. Pošli na adresu farnosti:nizna@kapitula.sk

Autorov zaujímavých aktivít radi nejakým spôsobom odmeníme....

 

Príhovory pápeža Františka

18. septembra o 18:59 (Posledná úprava 20. septembra o 8:30)

Všetky príhovory pápeža Františka počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku v jednom dokumente? Presne tak

Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu:

https://bit.ly/3zaqNyc

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3