Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

Krása zimy - alebo - keď sa biela prikrývka prihlási k slovu

4. februára o 20:10 (Posledná úprava 4. februára o 20:15)

V prvých dňoch Februára 2023 si iste mnohí pomysleli: "Tento rok sa - veruže - snehom nešetrí." Každopádne, ani v tejto chvíli nezabúdame a ďakujeme všetkým, ktorí na našich cestách (aj pri kostoloch) trpezlivo a s láskou pomáhajú so snežnou kalamitou. Pán Boh všetkých požehnaj a ochraňuj! 

Púť do Krakova pre birmovancov a mládež (od 6. ročníka ZŠ až po maturantov.)

28. januára o 20:29

Milí birmovanci a mládež (od 6. ročníka ZŠ až po maturantov), srdečne vás pozývame na Mládežnícku púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva a Sanktuária sv Jána Pavla II. v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. februára. Prihlásiť sa je možné v sakristiách kostolov a tiež na stretkách. V prípade záujmu si vyzdvihnete Návratku, ktorú prosíme priniesť najneskôr do 12. 2. 2023, príspevok na dopravu je 10 €. Tešíme sa na spoločnú púť.

Spoločnou cestou k 1. sv. prijímaniu a tiež k sviatostnému životu detí. Základné modlitby a vedomosti

26. januára o 11:58 (Posledná úprava 26. januára o 18:19)

Milí rodičia a prvoprijímajúce deti, pripomíname vám, že najbližšie stretnutia s deťmi budú v sobotu 4.2. a 11.2. od 11:00 do 12:00. Obsahom bude preskúšanie Základných modlitieb, ktoré nájdete v prílohe.  

Jasličková pobožnosť vo farskom kostole a koledovanie detí z eRka - Dobrá novina

7. januára o 11:19

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne sú neomylné: rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula: požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho Pána svojho: ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
že je zrodený v jasliach zložený: ohlasujú.

Nižniansky vinš

17. decembra 2022 o 19:54 (Posledná úprava 5. januára o 14:20)

Poznáte vinšovanie "po našom"? Nech sa páči.. a nech inšpiruje.

Vinšujem vám hody svä'tky, šťasťä', zdravä', hojnô Božskô požehnaňä'. Na poli úrody, vo dvore príchody, v dome mier a pokoj, pochváľen Pán Ježiš Kristus.  Aby ste boli takí zdraví ako jä'... (menší výskok).

 

Duchovná obnova miništrantov

5. januára o 14:04 (Posledná úprava 5. januára o 14:20)

Celodňová duchovná obnova (DO) pre miništrantov zvykne bývať v našej farnosti raz do mesiaca (na farskom úrade). Pre tento krát - prvá DO v roku 2023, presnejšie 4.1. - sme sa vybrali do "terénu" s cieľom navštíviť a spoznať miesto, kde pred nami putovali napr. aj pápeži, ako pp. Benedikt XVI., alebo tiež sv. pp. Ján Pavol II. - Sanktuárium Božieho milosrdenstva - a tiež sme navštívili Sanktuárium sv. Jána Pavla II. v Krakove-Lagievnikoch. S vďakou za službu pri oltári a prosbou o Božie požehnanie: Ježišu, doverujem Ti! 

Duchovné cvičenia

9. decembra 2022 o 16:42 (Posledná úprava 5. januára o 14:20)

Dávame do pozornosti ponuku pátrov palottínov zo Smižian: Duchovné cvičenia s názvom "Nebo - dôvod mojej existencie". Viac na plagáte, ktorý je v prílohe.

Týždeň Cirkvi pre mládež

12. novembra 2022 o 17:08 (Posledná úprava 5. januára o 14:20)

Týždeň Cirkvi pre mládež - v našej farnosti sme spolu s mladými pripravili rôzne aktivity. Adorácie, výroba bagiet, volejbal, modlitba krížovej cesty a Korunka k Božiemu milosrdenstvu, film, vešpery,... všetkým zúčastneným i tým, ktorí pomáhali organizačne - úprimne Pán Boh zaplať. Na príhovor. sv. Jána Pavla II. nech Boh žehná mladých v našej farnosti.  

pár foto

PozadiePozadiePozadie