Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

ON LINE PRENOSY

25. apríla o 23:26

všetkých srdečne pozývame k účasti na bohoslužbách v našom kostole. OnLine prenosy, ktoré sú jediným spojením s farnosťou pre chorých budeme sprostredkovávať len z ranných sv. omší a v nedeľu o 8:00 (ak nám to technické možnosti dovolia...)

Aprílové preskúšanie prvoprijímajúcich

10. apríla o 3:52 (Posledná úprava 10. apríla o 3:53)

Milí rodičia, v sakristii farského kostola si môžete vybrať termín preskúšania Vášho dieťaťa. Nebolo ľahké nájsť dostatok vhodných termínov, dúfam, že si nájdete taký, ktorý Vám bude vyhovovať. Na skúšku nech príde s dieťaťom aspoň jeden z rodičov. Na skúšku príďte načas, ďakujeme. Z tretiackych otázok budeme skúšať prvých 40. Preopakujte s vaším dieťaťom prípravu na  sv. spoveď a postup sv. spovede.  Okrem toho deti by mali vedieť Verím v Boha, desatoro, pätoro a šesť hlavných právd.

Ponúknuté termíny: ut 12. 4. 18:00 - 19:30;

                                 so 16.4. 13:00 - 16:00

                                 ne 17. 4. 17:00 - 19:30

                                 po 18. 4. 17:00 - 19:30

                                 št 21. 4. 14:00 - 19:30

Rozpis pobožností Krížovej cesty v Nižnej

12. marca o 20:07 (Posledná úprava 26. marca o 20:22)
Piatok 4.3. od 16:30prvopiatková adorácia
(bez krížovej cesty)
Nedeľa 6.3. o 14:00kňaz
Piatok 11.3. o 17:30lektori
Nedeľa 13.3. o 14:00miništranti "veteráni"
Piatok 18.3. o 17:30muži
Nedeľa 20.3. o 14:00miništranti "juniori"
Piatok 25.3. o 17:30ženy
Nedeľa 27.3. o 14:00kňaz
Piatok 1.4. od 16:30prvopiatková adorácia
(bez krížovej cesty)
Nedeľa 3.4. o 14:00kňaz
Piatok 8.4. o 17:30birmovanci
Nedeľa 10.4. o 13:00rodiny

Prosíme zainteresovaných, aby si zodpovedne pripravili texty, prípade piesne. Musíte si ustrážiť čas, aby ste nielen načas začali, ale aj skončili. Vyvarujte sa dlhým textom, či piesňam hlavne v piatky, aby sa svätá omša mohla začať o 18:00.

Kto si koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí ak sa pohybuje ten, kto pobožnosť vedie.

Preskúšanie prvoprijímajúcich

21. februára o 22:43 (Posledná úprava 21. februára o 22:51)

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom prípravu na sv. spoveď a postup sv. spovede. Z tretiackych otázok budeme skúšať prvých dvanásť. Okrem toho deti by mali vedieť Verím v Boha, desatoro, pätoro a šesť hlavných právd. Ak všetko viete a pandemické okolnosti vám to dovolia prihláste sa na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné snaženie vás - rodičov. Na farský mail (nizna@kapitula.sk) napíšte, že ste pripravení, pridajte meno dieťaťa a tel. číslo. Ozveme sa Vám a dohodneme termín stretnutia. Do 12. 3. 2022 chceme mať preskúšaných všetkých, prosím nespoliehajte sa na posledný deň!  

Farská púť do Ríma

29. januára o 23:09 (Posledná úprava 11. februára o 8:50)

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra.

Farská púť do Ríma (letecky v termíne 28. 4. – 2. 5. 2022 piatok – pondelok; predbežne 500,- €)

Kto má záujem zúčastniť sa, nech sa mailom ohlási na farský mail – spojíme sa s vami.

(máme 20 prihlásených, ďalššie prihlásenie závisí od možností CK)

farský mail: nizna@kapitula.sk

 

PRE BIRMOVANCOV, ale nie len pre nich...

11. januára o 1:04 (Posledná úprava 11. januára o 1:05)

Nech sa páči: 25 tém vybratých zo Starozákonných biblických príbehov.

Odporúčam postupne čítať, onedlho ponúkneme možnosť spločnej diskusie na jednotlivé príbehy, lebo každý prináša skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie...

Synoda o synodalite

7. novembra 2021 o 15:52 (Posledná úprava 10. januára o 19:38)

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy zapojiť do Synody o synodalite.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

 

Pre prvoprijímajúcich

23. októbra 2021 o 22:45

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom druhácke učivo súvisiace s prípravou na prvé sv. prijímanie. Keď to pandemické okolnosti dovolia pozveme Vás na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách. 

PozadiePozadiePozadie