Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín

27. septembra o 16:57 (Posledná úprava 29. septembra o 10:58)

Kurz Samuel

27. septembra o 16:51 (Posledná úprava 29. septembra o 10:57)

Farská púť do Svätej zeme

12. septembra o 10:54 (Posledná úprava 1. októbra o 13:03)

V dňoch od 23. 2. do 2. 3. 2023 organizujeme Farskú púť do Svätej zeme. Program púte je vyvesený na nástenkách a tiež v prílohe tohto oznamu.  

Duchovná obnova birmovancov

2. septembra o 19:50 (Posledná úprava 12. septembra o 10:14)

V rámci prípravy na prijatie Sviatosti birmovania absolvovali birmovanci Duchovnú obnovu, ktorá bola v našej farnosti od 9.9. do 11.9.2022. Duchovná obnova je čas venovaný Bohu. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí sa zapojili a prostredníctvom ktorých bol tento čas naozaj požehnaný. Prosíme, sprevádzajme aj naďalej našich birmovancov potrebnými modlitbami.  

Modliť sa znamená hovoriť s Bohom

27. augusta o 16:27

Modlitba vyviera z Božieho Ducha, ktorý prebýva v nás, preto modlitba nemusí byť len našou "súkromnou" záležitosťou. Svätý Pavol hovorí: „Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom“ (1Kor 12,3). Nech je teda aj táto spoločná modlitba a adorácia - v jednote so spoločenstvom, do ktorého patríme krstom - vyjadrením našej túžby po Božom požehnaní.

ON LINE PRENOSY

25. apríla o 23:26 (Posledná úprava 25. augusta o 9:22)

Srdečne pozývame k účasti na bohoslužbách v našich kostoloch. Online prenosy sv. omší v týždni: utorok - piatok o 6:30, v sobotu o 7:00 a v nedeľu o 8:00 - sú možnosťou pre chorých a nevládnych, aby sa aspoň týmto spôsobom duchovne pripojili k spoločenstvu modliacich. 

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

11. apríla 2021 o 8:13
PozadiePozadiePozadie