Vitajte na stránke farnosti Nižná
Vitajte na stránke farnosti Nižná
Farnosť patrí do Trstenského dekanátu v Spišskej diecéze
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad spod chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad z chóra
Interiér kostola svätého Gála v Nižnej - pohľad na organ
Obec Nižná z Ostražice
Zemianska Dedina z Ostražice

Ježišova cesta do Emauz

30. novembra o 21:45

Diecézny otec biskup František pozýva nás všetkých:

Milí bratia a sestry,
čítal som vetu: „Iba ten, kto horí pre Krista, môže druhých zapáliť pre Krista.“ Adventné obdobie je charakteristické adventným vencom, na ktorom postupne zažíname sviečky. V tomto roku majú svoje názvy podľa biblického príbehu o emauzských učeníkoch. Veľmi túžim, aby sa cesta do Emauz, na ktorej Pán Ježiš zapaľuje srdcia učeníkov, stala aj cestou pre našu Spišskú diecézu. Každá svieca má svoj symbolický názov. Potrebujeme zapáliť naše srdcia počúvaním, prijatím, milosrdenstvom a štedrosťou voči druhému človeku. Viete prečo? Lebo tento spôsob nám ukázal nebeský Otec cez svojho Syna, na ktorého narodenie sa pripravujeme.
Milí bratia a sestry, nech naše srdcia horia pre Krista.

Váš biskup    + František

Ježišova cesta do Emauz

Spoločnou cestou k 1. sv. prijímaniu a tiež k sviatostnému životu detí 2024

27. novembra o 22:07

Hodinové stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 2.12. 2023 so začiatkom o 11:00 v spevárni na fare.

Kurz prípravy na manželstvo

27. novembra o 22:07

Snúbencom dávame do pozornosti Kurz prípravy na manželstvo (viď na plagáte). Zároveň prosíme snúbencov, aby prišli spísať Zápisnicu na farský úrad a dohodnúť si termín sobáša na rok 2024.     

Plagát_ 2024

Celodiecézna adorácia

27. novembra o 22:07

2.12.2023 o 17:00 v Tvrdošíne

Celodiecézna adorácia
Bg