Krása zimy - alebo - keď sa biela prikrývka prihlási k slovu

8. augusta o 14:21

V prvých dňoch Februára 2023 si iste mnohí pomysleli: "Tento rok sa - veruže - snehom nešetrí." Každopádne, ani v tejto chvíli nezabúdame a ďakujeme všetkým, ktorí na našich cestách (aj pri kostoloch) trpezlivo a s láskou pomáhajú so snežnou kalamitou. Pán Boh všetkých požehnaj a ochraňuj! 

IMG_2621 m
IMG_2622m
IMG_2623
IMG_2620
1675589047873
1675589047887
1675589047902
1675589047931
+1

Jasličková pobožnosť vo farskom kostole a koledovanie detí z eRka - Dobrá novina

8. augusta o 14:21

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne sú neomylné: rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula: požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho Pána svojho: ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
že je zrodený v jasliach zložený: ohlasujú.

Snímka obrazovky_20230107_104304
Snímka obrazovky_20230107_104603
Snímka obrazovky_20230107_104347 (2)
Snímka obrazovky_20230107_104707
1673085472878
20230106_151018 (2)

Duchovná obnova miništrantov

8. augusta o 14:21

Celodňová duchovná obnova (DO) pre miništrantov zvykne bývať v našej farnosti raz do mesiaca (na farskom úrade). Pre tento krát - prvá DO v roku 2023, presnejšie 4.1. - sme sa vybrali do "terénu" s cieľom navštíviť a spoznať miesto, kde pred nami putovali napr. aj pápeži, ako pp. Benedikt XVI., alebo tiež sv. pp. Ján Pavol II. - Sanktuárium Božieho milosrdenstva - a tiež sme navštívili Sanktuárium sv. Jána Pavla II. v Krakove-Lagievnikoch. S vďakou za službu pri oltári a prosbou o Božie požehnanie: Ježišu, doverujem Ti! 

DSCN9703
DSCN9702
DSCN9667
DSCN9700
DSCN9696
DSCN9693
DSCN9686
DSCN9664
+2

Týždeň Cirkvi pre mládež

8. augusta o 14:21

Týždeň Cirkvi pre mládež - v našej farnosti sme spolu s mladými pripravili rôzne aktivity. Adorácie, výroba bagiet, volejbal, modlitba krížovej cesty a Korunka k Božiemu milosrdenstvu, film, vešpery,... všetkým zúčastneným i tým, ktorí pomáhali organizačne - úprimne Pán Boh zaplať. Na príhovor. sv. Jána Pavla II. nech Boh žehná mladých v našej farnosti.  

pár foto

315526016_1264693240982351_4993288445771674513_n
315528736_650490020028127_6683400733560402745_n
315923351_588156099744896_5398511878881669759_n
Bg