Krása zimy - alebo - keď sa biela prikrývka prihlási k slovu

9. marca o 11:34

V prvých dňoch Februára 2023 si iste mnohí pomysleli: "Tento rok sa - veruže - snehom nešetrí." Každopádne, ani v tejto chvíli nezabúdame a ďakujeme všetkým, ktorí na našich cestách (aj pri kostoloch) trpezlivo a s láskou pomáhajú so snežnou kalamitou. Pán Boh všetkých požehnaj a ochraňuj! 

Jasličková pobožnosť vo farskom kostole a koledovanie detí z eRka - Dobrá novina

9. marca o 11:34

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne sú neomylné: rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula: požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho Pána svojho: ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
že je zrodený v jasliach zložený: ohlasujú.

Duchovná obnova miništrantov

5. januára o 14:20

Celodňová duchovná obnova (DO) pre miništrantov zvykne bývať v našej farnosti raz do mesiaca (na farskom úrade). Pre tento krát - prvá DO v roku 2023, presnejšie 4.1. - sme sa vybrali do "terénu" s cieľom navštíviť a spoznať miesto, kde pred nami putovali napr. aj pápeži, ako pp. Benedikt XVI., alebo tiež sv. pp. Ján Pavol II. - Sanktuárium Božieho milosrdenstva - a tiež sme navštívili Sanktuárium sv. Jána Pavla II. v Krakove-Lagievnikoch. S vďakou za službu pri oltári a prosbou o Božie požehnanie: Ježišu, doverujem Ti! 

Týždeň Cirkvi pre mládež

5. januára o 14:20

Týždeň Cirkvi pre mládež - v našej farnosti sme spolu s mladými pripravili rôzne aktivity. Adorácie, výroba bagiet, volejbal, modlitba krížovej cesty a Korunka k Božiemu milosrdenstvu, film, vešpery,... všetkým zúčastneným i tým, ktorí pomáhali organizačne - úprimne Pán Boh zaplať. Na príhovor. sv. Jána Pavla II. nech Boh žehná mladých v našej farnosti.  

pár foto

Požehnanie kríža na Ostražici

15. decembra 2022 o 22:09

Podstatou Kristovho kríža je Božia láska k nám. V deň odpustu a sviatku hlavného patróna našej farnosti - sv. Gála (v nedeľu 16.10.2022 popoludní) sme spoločne putovali na Ostražicu. Naším cieľom sa však stal kríž, jedna z neprehliadnuteľných dominant celej farnosti i obce. Prišli sme požehnať obnovený kríž, poďakovať Bohu za dar viery a prosiť, nech nám je Kristov kríž aj pri pohľade z diaľky útechou, posilou požehnania i znamením. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho obnove a spoločne prosíme: "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!"           

PozadiePozadiePozadie