Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať "svoj“ úmysel.  Zapisujeme od prvého dňa v mesiaci dovtedy, kým sa nezaplnia úmysly na daný mesiac. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - júl

24. júna
DeňNižnáZemianska Dedina
Pondelok
1. 7.
za pútnikov Rádia Lumen 126
† Ján, Mária a Ľudovít 27
Utorok
2. 7.
† Ján 485
za zdr. a B.p. pre Jozefa, Máriu a Ľubomíra 326
Streda
3. 7.
† rodičia Tomáš a Mária a súrodenci 485
B. pož. pre p. kvetinárku Babničovú 112
zdr. a B. pož. pre Antoniu s rodinou 29
Štvrtok
4. 7.
požehnanie pre Máriu 195
† z rod. Gvorovej a Žuffovej 394
Piatok
5. 7.
† z rod. Regulyovej a Uherovej 56
BSJ
Sobota
6. 7.
† Štefánia a Ján 17
† Jozef 401
B. pomoc pre Luciu 77
Nedeľa
7. 7.
Pondelok
8. 7.
B. pož. pre prvoprijímajúce deti a rodičov 113
zdr. a B. pož. pre Annu s rodinou 105
Utorok
9. 7.
† rodičia Stanislav a Emília 499
poďak. za 60 r. Jozef 521
Streda
10. 7.
za dary DS pre vnučku Evu 144
poďak. za 50 r. Erik 328
† Júlia 77
Štvrtok
11. 7.
za B. pož. pre vnuka s rodinou 369
† Augustín a rodičia 487
Piatok
12. 7.
† Helena 353
† Juraj Staňo 503
† Janka 29
Sobota
13. 7.
† Miroslav 676
zdr a B pož. pre rodinu 257
Nedeľa
14. 7.
Pondelok
15. 7.
za zdr. a B.p. pre jubilanta Milana 498
B. pomoc pre deti 46
Utorok
16. 7.
† Jozef 485
† Rozália, Ivana a Imrich 448
Streda
17. 7.
B. pož. a potrebné milosti pre kňazov našej farnosti 111
za zdr. a B.p. pre rodinu Márie 360
B. pož. pre rod. Obecajčíkovú a Gašperovú 11
Štvrtok
18. 7.
† Anna a Anna Dulíkové 463
† Bohuslav 264
Piatok
19. 7.
B. pož. pre Jozefa a Miroslava 700
požehn. pre manželov 657
† rodičia, manžel a svokrovci 10
Sobota
20. 7.
† Miroslav a mama 566
poďak. za 50 r. manželstva Ján a Božena 584
Nedeľa
21. 7.
Pondelok
22. 7.
† Margita, Alojz 671
za Petra s rodinou 161
Utorok
23. 7.
† Mária, Vladka a ostatní z rod. Latkovej a Gétek 83
† z rod. Žuffovej a Regulyovej 422
Streda
24. 7.
† Ľubomír 918
† Margita a Ján Korčuška 141
† Jozef, Emília, Jozef 20
Štvrtok
25. 7.
† Dušan a Margita 1008
† Antonia, 10. výr. 491
Piatok
26. 7.
† Ján Farkašovský a rodičia 83
† manžel Ján a rodičia 695
za Ivanu a Tona s deťmi 28
Sobota
27. 7.
poďak. za prežité roky Viery 656
poďak. za rod. Štefana a Janky Nákačkových 588
Nedeľa
28. 7.
Pondelok
29. 7.
B. pož. pre p. kvetinárku Regulyovú 114
za rodičov 46
Utorok
30. 7.
† Ján 126
† Matej Protáz Koleják 91
Streda
31. 7.
poďak. za 25 r. života manželov 445
† Anička, Janka, Emil 648
za jubilantku prosba o zdr a B.p. 67
Bg