Úmysly svätých omší zapisujeme výlučne v sakristii kostola, v ktorom má byť odslúžený. Zapisujeme len jeden mesiac vopred (napr. na február v januári). Pri zápise treba uviesť číslo domu, aby ste si vedeli spoznať "svoj“ úmysel.  Zapisujeme od prvého dňa v mesiaci dovtedy, kým sa nezaplnia úmysly na daný mesiac. Milodar za svätú omšu dáte kňazovi, ktorý ju odslúžil.

Úmysly svätých omší - marec

23. februára
DeňNižnáZemianska Dedina
Piatok
1. 3.
BSJ
† Dominik Kubinec 151
za členov Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota
2. 3.
zdr a B. pož. pre vnúčatá 566
† František a Jozefa Reguly 87
+ Jozef Kovalík 24
Nedeľa
3. 3.
Pondelok
4. 3.
† Jozef Kočner 3. výr. 46
+ Jozef a Helena 24
Utorok
5. 3.
† Kristína Blahutová 512
B. pož. pre Stanislava a Elenu s rodinou 664
Streda
6. 3.
B. pož. pre Margitu 343
B. pož. pre Ivetku 43
požehnanie pre Antóniu 20
Štvrtok
7. 3.
† Pavol a Mária 663
† Jozef a Mária Obrimčák 326
Piatok
8. 3.
zdr a B. pož. pre manželov Bobrovských 598
B. pož. pre mládež vo farnosti 113
za členky predvianočného deviatnika 51
Sobota
9. 3.
† Jozef, Františka a Eduard 419
B. pož. a ochranu pre Mirku 764
Nedeľa
10. 3.
Pondelok
11. 3.
† Antonia a Emil 182
+ Mária, Jozef a Stanislav 13
Utorok
12. 3.
Zdr. a Božie požehnanie Filomény 44
† Jozef Štelbacký 485
Streda
13. 3.
† Ján a Helena, syn a dcéry 117
† z rod. Kratoňovej a Buchalovej 63
+ Emília 62
Štvrtok
14. 3.
† Jozef, Mária, Vincent a súrodenci 499
† Mária Chutňáková 491
Piatok
15. 3.
poďak. za Máriu a syna 591
B. pož. pri stavbe domu 365
za dary DS pre Jozefov 9
Sobota
16. 3.
za duše v očistci 700
† Anna a Jozef 392
Nedeľa
17. 3.
Pondelok
18. 3.
pož. rodiny Kachútovej 44
+ rodičia a starí rodičia 82
Utorok
19. 3.
poďak. za 60 r. života Jozef 571
† Jozef 229
Streda
20. 3.
B. pož. pre deviatakov, ktorí píšu Monitor 111
B. milosť pre manželov 369
+ Jozef Horvát 67
Štvrtok
21. 3.
† Jozef a Mária Reguly 41
† Františka a František 331
Piatok
22. 3.
za úspešné zloženie skúšky Vanesa
za zdr. Anny a celej rodiny 485
za Božie požehnanie pre Máriu a Mariana 14
Sobota
23. 3.
† rodičia Jozef a Mária 711
† Cecília Lukáčiková a rodičia 533
Nedeľa
24. 3.
Pondelok
25. 3.
B. pož. rod. Žuffovej, deti a vnúčatá 394
za dary DS pre vnúčatá 64
Utorok
26. 3.
† rodičia 243
† Štefan a Mária 651
Streda
27. 3.
požehnanie členov ruže sv. Jozefa
† Ján Kokles 503
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zárevúcku 80
Štvrtok
28. 3.
Piatok
29. 3.
Sobota
30. 3.
Nedeľa
31. 3.
Bg