Aktuálne oznamy - 11. nedeľa v Cezročnom období

16. júna o 10:00 (Posledná úprava 15. júna o 21:42)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 17. 6.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 18. 6.
6:30
18:00
St 19. 6.
Svätého Romualda, opáta
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 20. 6.
6:30
18:00
Pi 21. 6.
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 22. 6.
Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
7:00
18:00
Ne 23. 6.
12. nedeľa v Cezročnom období
6:30
8:00
10:30
9:15

Pravidelný duchovný program v našej farnosti:

*  Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pracovných dňoch pol hodiny pred večernými svätými omšami.

* Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti je každý štvrtok od 15:00 do 18:00 vo farskom kostole.

* Stretnutia miništrantov sú v Nižnej v stredu, v Zemianskej Dedine v pondelok po večernej sv. omši. 

Júnové pobožnosti sa modlíme 15 minút pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 10:15.

Oznam pre pútnikov do Fatimy: ak by niekto prišiel skôr na očakávaný autobus, nemusí čakať vonku.  Pripomíname, že v pondelok od 23:45 bude otvorená speváreň na fare. Vstup je od farskej záhrady, k dispozícii je veľké parkovisko.
Účastníkom farskej púte do FATIMY prajeme ideálne podmienky na putovanie spojené s prehlbovaním viery.

Oznam pre birmovancov: v rámci prípravy na sv. spoveď ponúkame pomôcku - presný postup spovede, niektoré potrebné modlitby a spovedné zrkadlo. Spomínanú pomôcku nájdete vo forme pdf dokumentu - na farskej stránke v aktualitách.   Dievčatá, ktoré si nevyzdvihli kartičku, príďte si do sakristie pre ňu.

Saleziáni don Boska na Slovensku si v septembri pripomenú sté výročie príchodu prvých saleziánov na Slovensko. Pri tej príležitosti organizujú 7. - 13. júla sestry saleziánky z Dolného Kubína zájazd do Turína (z našej farnosti pôjdu 4 miništranti a p. farár). Majú ešte 10 voľných miest, kto má záujem nech sa čím prv prihlási (viac info na nástenke, webstránke farnosti a v sakristii)

Upratovanie kostolov: Nižná: skupina 16, vedúca Lucia Leginusová, 
Zemianska Dedina: Katarína Dedinská.

Bg