Aktuálne oznamy - 3. pôstna nedeľa

3. marca o 10:00 (Posledná úprava 2. marca o 21:05)
DeňNižnáZemianska Dedina
Po 4. 3.
18:00
17:00 - pre deti a mládež
Ut 5. 3.
6:30
18:00
St 6. 3.
6:30
18:00 - detská
17:00
Št 7. 3.
6:30
18:00
Pi 8. 3.
6:30
18:00 - mládežnícka
17:00
So 9. 3.
7:00
18:00
Ne 10. 3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
6:30
8:00
10:30
9:15

*  Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pracovných dňoch pol hodiny pred večernými svätými omšami.

* Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti je každý štvrtok od 15:00 do 18:00 vo farskom kostole.

* Stretnutia miništrantov sú v Nižnej v stredu, v Zemianskej Dedine v pondelok po večernej sv. omši. 

Pobožnosť Krížovej cesty: V Zemianskej Dedine v piatky o 16:15 a v nedeľu o 13:30,
v Nižnej v piatky o 17:15 a v nedeľu o 14:00.

V marci sa vždy pred svätou omšou v týždni modlíme Litánie k sv. Jozefovi.

Čítanie sv. Písma formou Lectio Divina bude v utorok o 18:45. V pôste sa venujeme Knihe proroka Jonáša.      Katechéza pre deti v Zemianskej Dedine je v piatok o 15:00. 

V rámci Evanjelizačného projektu: Cesta viery pozývame mladých (od 13 do 25 r.) na stretnutia v Zemianskej Dedine vo štvrtok od 19:00, v Nižnej v piatok od 19:00.

Milý brat, sestra, Ďakujeme Vám za to, že kostol – Boží dom navštevujete a prijímate v ňom duchovnú podporu. Vážime si aj vašu službu pre náš kostol, zvlášť ak sa zúčastňujete na jeho upratovaní.  Po niekoľkých rokoch je potrebné aktualizovať rozpis upratovacích skupín.  Do nedele 10. marca môžete zapísať svoje údaje do tabuľky, ktorá je v predsieni kostola.  Vo štvrtok 14. marca bude na fare Stretnutie s vedúcimi upratovacích skupín a členmi pastoračnej rady a ak to pôjde vypracujeme nový, aktuálny rozpis na ďalšie obdobie. V prvom týždni zapisovania prejavilo ochotu zúčastniť sa na upratovaní  viac ako 160 ľudí zo 125 rodín. Doterajší systém má 35 skupín a v každej sa počítalo s desiatimi účastníkmi. Je na mieste vyzvať všetkých k zodpovednosti, no zároveň rešpektujeme vašu slobodu i okolnosti, zvlášť vysoký vek, či zdravotný stav, ktoré vám nedovoľujú pripojiť sa.

Upratovanie kostolov: Nižná: z domov 61 až 77, vedúca Marcela Imrulíková,
Zemianska Dedina: Mária Dedinská (46).

Bg