Kontaktné informácie

043 / 5381 192 (pevná linka)
Adresa
Kolejákova 218
027 43 Nižná
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ján Garaj (farár)
Mgr. Tomáš Lieskovský (farský vikár)
IČO: 31925804
DIČ: 2021542369
IBAN: SK07 0200 0000 0042 3304 9751
Pay by square

Vyberte sumu, ktorou chcete podporiť našu farnosť a naskenujte QR kód pomocou mobilnej aplikácie vašej banky.

Fara Nižná
Bg