Kontaktné informácie

Štvrtok 2. december o 0:23
043 / 5381 192 (pevná linka)
Adresa
Kolejákova 218
027 43 Nižná
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ján Garaj (farár)
Mgr. Ján Obšitoš (kaplán)
IČO: 31925804
DIČ: 2021542369
IBAN: SK07 0200 0000 0042 3304 9751
Pay by square

Vyberte sumu, ktorou chcete podporiť našu farnosť a naskenujte QR kód pomocou vašej mobilnej aplikácie.

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3