Dramatizovaná pobožnosť Krížovej cesty na 5. pôstnu nedeľu 2023

27. marca o 11:11

Pane Ježišu, aj my deti prichádzame k Tebe, aby sme Ťa sprevádzali na Krížovej ceste. Daj, nech je náš život Tebe na slávu, nám na spásu, naším rodičom a blízkym nech je na radosť a svetu na osoh. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

PozadiePozadiePozadie