Farská púť do Svätej zeme

5. marca o 15:07 (Posledná úprava 16. marca o 13:47)

Zopár fotografií o tom, ako sme sa mali a trasa našej púte, kadiaľ sme kráčali. Nech sa páči, krátke video.

PozadiePozadiePozadie