Farská púť do Svätej zeme

13. septembra 2023 o 9:38

Príjemné priateľské stretnutie na fare - 3 mesiace po spoločnej púti do Svätej Zeme.

Stretnutie pútnikov po 3 mesiacoch
Bg