Farská púť do Svätej zeme

16. marca o 13:47

Zopár fotografií o tom, ako sme sa mali a trasa našej púte, kadiaľ sme kráčali. Nech sa páči, krátke video.

PozadiePozadiePozadie