Nižniansky vinš

5. januára o 14:20

Poznáte vinšovanie "po našom"? Nech sa páči.. a nech inšpiruje.

Vinšujem vám hody svä'tky, šťasťä', zdravä', hojnô Božskô požehnaňä'. Na poli úrody, vo dvore príchody, v dome mier a pokoj, pochváľen Pán Ježiš Kristus.  Aby ste boli takí zdraví ako jä'... (menší výskok).

 

PozadiePozadiePozadie