Jasličková pobožnosť vo farskom kostole a koledovanie detí z eRka - Dobrá novina

9. januára o 11:28

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne sú neomylné: rozjímajte!
 
2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula: požehnaná.
 
3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho Pána svojho: ako treba.
 
4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
že je zrodený v jasliach zložený: ohlasujú.

Snímka obrazovky_20230107_104304
Snímka obrazovky_20230107_104603
Snímka obrazovky_20230107_104347 (2)
Snímka obrazovky_20230107_104707
1673085472878
20230106_151018 (2)
Bg