Požehnanie kríža na Ostražici

9. januára o 11:27

Podstatou Kristovho kríža je Božia láska k nám. V deň odpustu a sviatku hlavného patróna našej farnosti - sv. Gála (v nedeľu 16.10.2022 popoludní) sme spoločne putovali na Ostražicu. Naším cieľom sa však stal kríž, jedna z neprehliadnuteľných dominant celej farnosti i obce. Prišli sme požehnať obnovený kríž, poďakovať Bohu za dar viery a prosiť, nech nám je Kristov kríž aj pri pohľade z diaľky útechou, posilou požehnania i znamením. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho obnove a spoločne prosíme: "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!"           

IMG_0454
IMG_0467
IMG_0484
IMG_0493
IMG_0497
IMG_0503
IMG_0507
IMG_0509
+1
Bg