Týždeň Cirkvi pre mládež

9. januára o 11:27

Týždeň Cirkvi pre mládež - v našej farnosti sme spolu s mladými pripravili rôzne aktivity. Adorácie, výroba bagiet, volejbal, modlitba krížovej cesty a Korunka k Božiemu milosrdenstvu, film, vešpery,... všetkým zúčastneným i tým, ktorí pomáhali organizačne - úprimne Pán Boh zaplať. Na príhovor. sv. Jána Pavla II. nech Boh žehná mladých v našej farnosti.  

pár foto

315526016_1264693240982351_4993288445771674513_n
315528736_650490020028127_6683400733560402745_n
315923351_588156099744896_5398511878881669759_n
Bg